Tủ điện âm tường c45 3

      113

This site is best viewed with Javascript. If you are unable to turn on Javascript, please clichồng here.


Bạn đang xem: Tủ điện âm tường c45 3

*
*
*

*
*
*

Chúng tôi cho là bạn đã viết:

bcnn(3,6,8,9,12)

Đây là bài toán về bội phổ biến nhỏ nhất (BCNN).


Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp, Trường Đại Học Kinh Tế

1. Tìm những thừa số nguyên ổn tố của 3

*

2. Tìm những quá số ngulặng tố của 6

*

Sơ thứ cây của các quá số nguyên tố của 6: 2 và 3

các thừa số của 6 là 2 với 3.


Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3) trong quá trình tìm thừa số của các số đã cho: