Những quy định mới nhất về những chính sách được áp dụng với công chức, viên chức vào năm 2021. Hãy quan sát và theo dõi bài bác viết để được giải đáp!


NỘI DUNG BÀI VIẾT

Quy định mới về tuyển dụng công chứcCách xếp lương công chức một số ngành nghềĐối tượng đặc giải pháp xét tuyển công chức năm 2021

Quy định mới về tuyển dụng công chức

Chính phủ ban hànhNghị định 138/2020/NĐ-CPquy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức gồm hiệu lực từ ngày 1-1-/2020.

Bạn đang xem: Bằng cao đẳng có được thi công chức không

*
- Ảnh 1" width="600" height="400" srcset="https://zombiewar.vn/bang-cao-dang-co-duoc-thi-cong-chuc-khong/imager_1_10573_700.jpg 600w, https://img.zombiewar.vn.com.vn/2020/12/cong-chuc-1-500x333.jpg 500w, https://img.zombiewar.vn.com.vn/2020/12/cong-chuc-1-50x33.jpg 50w, https://img.zombiewar.vn.com.vn/2020/12/cong-chuc-1-145x96.jpg 145w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="Quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 - Ảnh 1">

Theo đó, có một số nội dung đáng lưu ý như:

Quy định mới về miễn thi ngoại ngữ, cụ thể miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp siêng ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo trình độ, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc có tác dụng dự tuyển;

Điều này còn có nghĩa nếu vị trí thi tuyển yêu cầu công chức trình độ trình độ chuyên môn là trung cấp thì người tất cả bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ bao gồm trình độ từ trung cấp trở lên sẽ được miễn thi ngoại ngữ. Trong Lúc đó, trước đây Khoản 4 Điều 1Nghị định 161/2018/NĐ-CPquy định phải gồm “bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ” mới được miễn thi.

Điều này có nghĩa nếu vị trí thi tuyển yêu thương cầu công chức gồm trình độ trình độ chuyên môn là cao đẳng thì người bao gồm bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên vì cơ sở giáo dục nước quanh đó cấp cùng được công nhận tại Việt Nam sẽ được miễn thi ngoại ngữ. Trong Khi đó trước đây Khoản 4 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.. quy định phải tất cả “bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước quanh đó hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước xung quanh ở Việt Nam” mới được miễn thi.

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu thương cầu của vị trí việc làm cho dự tuyển vày cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

Bổ sung quy định về việc người tập sự nghỉ ốm đau hoặc tất cả nguyên do bao gồm đáng dưới 14 ngày nhưng được người đứng đầu cơ quan tiền, đơn vị nơi người được tuyển dụng vào công chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự.

Đối tượng được cộng điểm thi công chức

Theo đó, Điều 5 Nghị định này bổ sung thêm đối tượng được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 tuyển dụng công chức là: Quân nhân chăm nghiệp phục viên (trước đây chỉ quy định là quân nhân chuyên nghiệp); Học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan liêu dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp buôn bản ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan liêu dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị (bổ sung mới).

*
- Ảnh 2" width="600" height="400" srcset="https://zombiewar.vn/bang-cao-dang-co-duoc-thi-cong-chuc-khong/imager_2_10573_700.jpg 600w, https://img.zombiewar.vn.com.vn/2020/12/cong-chuc-2-500x333.jpg 500w, https://img.zombiewar.vn.com.vn/2020/12/cong-chuc-2-50x33.jpg 50w, https://img.zombiewar.vn.com.vn/2020/12/cong-chuc-2-145x96.jpg 145w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="Quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 - Ảnh 2">

Đồng thời, hiện ni, chỉ gồm người kết thúc nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tmê mệt gia công an dân chúng, đội viên thanh niên xung phong được cộng 2,5 điểm vào kết quả vòng eo thon.

Trong khi trước đây, tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, đối tượng đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tmê mệt gia vạc triển nông buôn bản, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã kết thúc nhiệm vụ cũng được cộng 2,5 điểm.

Như vậy, về việc ưu tiên vào tuyển dụng công chức, Nghị định 138 vừa bổ sung thêm đối tượng được cộng 5 điểm, bỏ đối tượng được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng eo thon.

Xử phạt công chức kê knhì tài sản không trung thực

Cụ thể, theo Nghị định 130/2020/NĐ-CPhường, người gồm nghĩa vụ kê knhị nhưng kê knhì không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm ko trung thực thì tùy thuộc vào tính chất, mức độ cơ mà bị xử lý theo quy định tại Điều 51Luật Phòng chống tsi mê nhũng 2018.

Trong đó, Điều 51 Luật Phòng chống ttê mê nhũng 2018 quy định một vào những hình thức kỷ luật áp dụng trong trường hợp này là buộc thôi việc.

Cách xếp lương công chức một số ngành nghề

Cách xếp lương công chức ngành công nghệ thông tin

Trường hợp lúc được tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo tiến sĩ phù hợp với vị trí việc có tác dụng thì được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 (bảng lương viên chức loại A1); Trường hợp khi được tuyển dụng gồm trình độ đào tạo thạc sĩ phù hợp với vị trí việc có tác dụng thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67 (bảng lương viên chức loại A1); Trường hợp Khi được tuyển dụng bao gồm trình độ đào tạo đại học phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34 (bảng lương viên chức loại A1); Trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp quản trị viên hệ thống hạng IV (mã số V11.06.15), phạt triển phần mềm hạng IV (mã số V11.08.22):

+ khi được tuyển dụng gồm trình độ đào tạo cao đẳng phù hợp với vị trí việc làm cho thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06 (bảng lương viên chức loại B);

+ khi được tuyển dụng gồm trình độ đào tạo trung cấp phù hợp với vị trí việc làm cho thì được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86 (bảng lương viên chức loại B).

Cách xếp lương công chức vạc tkhô hanh viên

– Bổ nhiệm vào chức danh PTV hạng I (mã số V11.10.27) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch PTV cao cấp (mã số 17.145).

– Bổ nhiệm vào chức danh PTV hạng II (mã số V11.10.28) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch PTV bao gồm (mã số 17.146).

(Áp dụng hệ số lương viên chức loại A2, đội 2 (A2.2) gồm hệ số lương từ 4,00 đến 6,38).

– Bổ nhiệm vào chức danh PTV hạng III (mã số V11.10.29) đối với viên chức bao gồm trình độ đại học hiện đang giữ ngạch PTV (mã số 17.147).

(Áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, tất cả hệ số lương từ 2,34 đến 4,98).

– Bổ nhiệm vào chức danh PTV hạng IV (mã số V11.10.30) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch PTV cao đẳng (mã số 17a.211) cùng PTV chưa đạt chuẩn (chưa đạt trình độ cao đẳng) (mã số 17c.214).

(Áp dụng hệ số lương viên chức loại B, gồm hệ số lương từ 1,86 đến 4,06)

Xem thêm: Cách tính lương hưu của viên chức khác gì với lao động hợp đồng

Viên chức là giảng viên đại học hạng III phải gồm bằng thạc sĩ trở lên

*
- Ảnh 3" width="600" height="400" srcset="https://zombiewar.vn/bang-cao-dang-co-duoc-thi-cong-chuc-khong/imager_3_10573_700.jpg 600w, https://img.zombiewar.vn.com.vn/2020/12/cong-chuc-3-500x333.jpg 500w, https://img.zombiewar.vn.com.vn/2020/12/cong-chuc-3-50x33.jpg 50w, https://img.zombiewar.vn.com.vn/2020/12/cong-chuc-3-145x96.jpg 145w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="Quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 - Ảnh 3">

Theo đó, quy định giảng viên hạng III các trường đại học công lập phải gồm tiêu chuẩn, trình độ như sau:

– Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy (Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNVquy định bao gồm bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc có tác dụng, siêng ngành giảng dạy).

– Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Nắm vững kiến thức cơ bản của môn học được cắt cử giảng dạy; có kiến thức tổng quát về một số môn học gồm liên quan vào chăm ngành đào tạo được giao đảm nhiệm;

+ Hiểu cùng thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được cắt cử thuộc siêng ngành đào tạo. Xác định được thực tiễn cùng xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chăm ngành ở vào và quanh đó nước.

+ Sử dụng tất cả hiệu quả cùng bình an các phương tiện dạy học, trang thiết bị dạy học. Có phương pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với nội dung môn học; giảng dạy đạt yêu cầu trở lên;

+ Có khả năng nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào giảng dạy cùng những công việc được giao;

+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông báo với sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên (hạng III).

Hy vọng rằng những báo cáo trên của công ty chúng tôi phân chia sẻ đã đem đến đến bạn đọc của zombiewar.vn những kiến thức hữu ích nhất về các quy định, chế độ mới trong tuyển dụng công chức, viên chức.

Bảng lương cán bộ công chức, viên chức

Trong đó, sẽ gồm các bảng lương sau đây:

– Bảng 1: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong những cơ quan lại nhà nước.

– Bảng 2: Bảng lương trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

Xem thêm: Top Phần Mềm Tăng Tốc Máy Tính Hiệu Quả Nhất 2020, Top Phần Mềm Tăng Tốc Máy Tính Hiệu Quả Nhất

*
- Ảnh 4" width="600" height="333" srcset="https://zombiewar.vn/bang-cao-dang-co-duoc-thi-cong-chuc-khong/imager_4_10573_700.jpg 600w, https://img.zombiewar.vn.com.vn/2020/12/bang-luong-1-500x278.jpg 500w, https://img.zombiewar.vn.com.vn/2020/12/bang-luong-1-50x28.jpg 50w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="Quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 - Ảnh 4">

Trong đó:

**Đối tượng áp dụng bảng 1 gồm:

1. Công chức loại A3:

– Nhóm 1 (A3.1):

*
- Ảnh 5" width="600" height="504" srcset="https://zombiewar.vn/bang-cao-dang-co-duoc-thi-cong-chuc-khong/imager_5_10573_700.jpg 600w, https://img.zombiewar.vn.com.vn/2020/12/bang-luong-2-500x4trăng tròn.jpg 500w, https://img.zombiewar.vn.com.vn/2020/12/bang-luong-2-50x42.jpg 50w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="Quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 - Ảnh 5">

– Nhóm 2 (A3.2):

*
- Ảnh 6" width="600" height="118" srcset="https://zombiewar.vn/bang-cao-dang-co-duoc-thi-cong-chuc-khong/imager_6_10573_700.jpg 600w, https://img.zombiewar.vn.com.vn/2020/12/bang-luong-3-500x98.jpg 500w, https://img.zombiewar.vn.com.vn/2020/12/bang-luong-3-50x10.jpg 50w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="Quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 - Ảnh 6">

2. Công chức loại A2:

– Nhóm 1 (A2.1):

*
- Ảnh 7" width="600" height="570" srcset="https://zombiewar.vn/bang-cao-dang-co-duoc-thi-cong-chuc-khong/imager_7_10573_700.jpg 600w, https://img.zombiewar.vn.com.vn/2020/12/bang-luong-4-500x475.jpg 500w, https://img.zombiewar.vn.com.vn/2020/12/bang-luong-4-50x48.jpg 50w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="Quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 - Ảnh 7">

– Nhóm 2 (A2.2):

*
- Ảnh 8" width="600" height="153" srcset="https://zombiewar.vn/bang-cao-dang-co-duoc-thi-cong-chuc-khong/imager_8_10573_700.jpg 600w, https://img.zombiewar.vn.com.vn/2020/12/bang-luong-5-500x128.jpg 500w, https://img.zombiewar.vn.com.vn/2020/12/bang-luong-5-50x13.jpg 50w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="Quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 - Ảnh 8">

3. Công chức loại A1:

*
- Ảnh 9" width="600" height="762" srcset="https://zombiewar.vn/bang-cao-dang-co-duoc-thi-cong-chuc-khong/imager_9_10573_700.jpg 600w, https://img.zombiewar.vn.com.vn/2020/12/bang-luong-6-394x500.jpg 394w, https://img.zombiewar.vn.com.vn/2020/12/bang-luong-6-39x50.jpg 39w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="Quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 - Ảnh 9">

4. Công chức loại Ao: Áp dụng đối với các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch công chức siêng ngành đề nghị Bộ Nội vụ phát hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch và hướng dẫn xếp lương mang lại phù hợp (công chức loại A0 Khi có đủ điều kiện được thi nâng ngạch lên công chức loại A2 đội 2 vào cùng ngành chăm môn).

5. Công chức loại B:

*
- Ảnh 10" width="600" height="606" srcset="https://zombiewar.vn/bang-cao-dang-co-duoc-thi-cong-chuc-khong/imager_10_10573_700.jpg 600w, https://img.zombiewar.vn.com.vn/2020/12/bang-luong-7-495x500.jpg 495w, https://img.zombiewar.vn.com.vn/2020/12/bang-luong-7-50x50.jpg 50w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="Quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 - Ảnh 10">