Có khi nào các bạn cảm giác buốn chán với dòng quần white kinh khủng hay là không biết phối quần White người vợ cùng với áo color gì nhằm trông thiệt đã mắt chưa? Thắm Đặng Store để giúp các bạn giải quyết vấn đề này nhé.

*