Chèn số trang trong word 2013

      116
Word mang lại zombiewar.vn 365 Word cho zombiewar.vn 365 dành cho máy Mac Word mang lại website Word 2021 Word 2021 for Mac Word 2019 Word 2019 for Mac Word năm 2016 Word năm 2016 for Mac Word 2013 Word 2010 Word for Mac 2011 Xem thêm...Ít hơn

Cyếu Trang X trên Y

Nếu chúng ta có đầu trang hoặc chân trang, trước tiên hãy bấm hoặc gõ vơi vào địa chỉ bạn muốn đánh số trang.

Bạn đang xem: Chèn số trang trong word 2013

Vào Chèn > Số Trang.

Thực hiện nay một trong số những làm việc sau:

Chọn Vị trí Hiện tại nếu như khách hàng gồm đầu trang hoặc dưới trang.

Chọn vị trí nếu như bạn chưa có đầu trang hoặc chân trang.

Cuộn cho đến khi bạn thấy Trang X bên trên Y và chọn 1 định dạng.

Chọn Đóng Đầu trang và Chân trang, hoặc bấm lưu ban vào ngẫu nhiên chỗ nào phía bên ngoài Quanh Vùng đầu trang hoặc dưới trang.

Xem thêm: Chi Nhánh Và Văn Phòng Hải Âu Tại Hà Nội, Chi Nhánh Và Văn Phòng Hải Âu


Bnóng đúp vào dưới trang hoặc đầu trang tại đoạn nhưng bạn muốn đánh số trang.

Vào Đầu trang & Chân trang > Chân trang, sau đó cuộn để tìm kiếm và lựa chọn Semaphore.

Chọn Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc bấm lưu ban vào bất kỳ chỗ nào bên phía ngoài khoanh vùng đầu trang hoặc chân trang để thoát.

Bắt đầu khắc số trang ở trong phần sau trong tài liệu


Vào Chèn > Số Trang

Chọn Bao gồm Đếm Trang mang lại định dạng X/Y.

Chọn một vị trí.

Để đào thải số trang, hãy lặp lại quá trình này nhưng mà lựa chọn Loại vứt Số Trang.


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng mang lại biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)