Xây dựng lịch trình cai quản sinh viên bởi ngữ điệu C là 1 bài tập vào học phần Kỹ thuật xây dựng tại học viện chuyên môn Mật Mã. Để giải được bài xích toán thù này bọn họ yêu cầu nạm được kỹ năng cơ bản nhất về lập trình ngôn từ C để giải quyết.Kỹ thuật lập trình sẵn là 1 trong học tập phần nằm trong chương trình huấn luyện và đào tạo kỹ sư an toàn công bố trên học viện Kỹ thuật Mật Mã. Trong học tập phần này công ty chúng tôi share tới chúng ta một số dạng bài tập thường xuyên chạm mặt vào quy trình học tập và ôn thi nlỗi bên dưới hoặc các chúng ta cũng có thể đọc thêm theo links dưới đây:1. Xây dựng chương trình làm chủ sinh viên bởi ngữ điệu C2. Xây dựng cmùi hương trình C chất nhận được nhập lệ một trong những cùng in ra những số nguyên ổn tố


Bạn đang xem: Code quản lý sinh viên trong c

*

Xây dựng chương thơm trình C làm chủ sinc viên như sau:Cấu trúc SinhVien bao gồm các trường:HoTen: kiểu mảng ký tựTuoi: kiểu sốLop: kiểu mảng ký tựThực hiện tại các tác dụng theo menu:1.Chon 1 de Nhap danh sach sinch vien2.Chon 2 de Hien thi danh sach sinh vien3.Chon 4 de Tlặng kiem sinch vien theo ten ()4.Chon 3 de Ket thucMời bạn chọn:Yêu cầu:Viết công tác bên trên chạy đầy đủ những chức năngCải tiến công tác trên nhằm tối ưu về hiệu năngCải tiến lịch trình bên trên để tối ưu về bộ nhớ
#include#include#includetypedef struct char HoTen<50>; int Tuoi; char Lop<10>; Sinh_Vien;void Nhap_ds(int *n,Sinh_Vien sv<100>) printf(" Nhap so sinch vien: "); scanf("%d",n); for(int i=0;i printf(" Nhap thong tin sinh vien: %d",i+1); printf(" Nhap ho ten: "); fflush(stdin); gets(sv.HoTen); printf("Nhap tuoi: "); scanf("%d",&sv.Tuoi); printf("Nhap lop: "); fflush(stdin); gets(sv.Lop); void In_ds(int n,Sinh_Vien sv<100>) printf(" DANH SACH SINH VIEN"); printf(" STT HO TEN TUOI LOP"); for(int i=0;i printf(" %d %s %d %s",i+1,sv.HoTen,sv.Tuoi,sv.Lop); void Tim_ds(int n,Sinh_Vien sv<100>) int i=0; printf(" TIM KIEM SINH VIEN"); char name<50>; printf(" Nhap ten sinch vien: "); fflush(stdin); gets(name); for(i=0;i if(strcmp(sv.HoTen,name)==0) printf(" DANH SACH SINH VIEN TIM THAY"); printf(" STT HO TEN TUOI LOP"); printf(" %d %s %d %s",i+1,sv.HoTen,sv.Tuoi,sv.Lop); break; if(i==n) printf("Khong tim thay"); }main() int c; Sinh_Vien sv<100>; int n; while(c!=4) printf(" Chon 1: Nhap danh sach sinc vien"); printf(" Chon 2: Hien thi danh sach sinc vien"); printf(" Chon3: Tim kiem sinc vien theo Ten"); printf(" Chon4: Ket thuc"); printf(" Moi ban chon: "); scanf("%d",&c); switch(c) case 1: Nhap_ds(&n,sv); //system("cls"); break; case 2: In_ds(n,sv); break; case 3: Tim_ds(n,sv); break;


Xem thêm: Xóa Chữ Chìm Trong Word 2003 2007 2010 2013, Cách Chèn Chữ, Logo Chìm Vào Trong Word

2. Để code chạy được bạn nên sử dụng ứng dụng CodeBloông chồng.3. Quý Khách rất có thể áp dụng code chạy cho những trình biên dịch không giống.