Lưu ý : Đăng ký kết tài khoản bạn sẽ chỉ nên member cá nhân. Để upgrade hội viên, vui miệng contact cùng với chúng tôi


Bạn đang xem: Công ty đầu tư tài chính nhà nước tphcm

*

*

*
*
7578

CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.. HỒ CHÍ MINH

Giới thiệu


*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn nhà sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên cấp dưới
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi nhuận bên trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi tức đầu tư bên trên vốn chủ mua

Tập Đoàn Hoa Sen phổ biến tay thuộc TPHCM cung cấp hầu như thực trạng khó khăn vào đại dịch COVID-19
Xem thêm: Các Phần Mềm Luyện Chuột Lớp 3, Phần Mềm Luyện Chuột Lớp 3

Chỉ vào 2 năm, Bất rượu cồn sản Phát Đạt kết thúc nghĩa vụ nộp ngay gần 1.000 tỷ VNĐ tiền Thuế cho Ngân sách chi tiêu Nhà nước


Tên Doanh nghiệp: công ty chúng tôi cổ phần Báo cáo Đánh giá cả nước (Vietnam giới Report JSC)