Lưu ý : Đăng cam kết tài khoản bạn sẽ chỉ với member cá thể. Để upgrade hội viên, vui mừng liên hệ với chúng tôi


Bạn đang xem: Công ty xăng dầu hà nam ninh

*

*

*
*
6391

CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ NAM NINH

Giới thiệu

cửa hàng xăng dầu Hà Nam Ninch được thành lập năm 1956, là công ty lớn bên nước và là đơn vị chức năng member trực ở trong Tổng công ty xăng dầu toàn quốc.


*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn chủ sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên cấp dưới
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất ROI bên trên tổng gia sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất ROI trên vốn nhà tải


Xem thêm: Bí Quyết Làm Mặt Thon Gọn Không Cần Phẫu Thuật, 5 Lí Do Chọn Làm Thon Gọn Mặt Không Phẫu Thuật

*

Tên Doanh nghiệp: Shop chúng tôi CP Báo cáo Đánh giá nước ta (Vietphái mạnh Report JSC)