Đáp án đề thi ĐH môn hóa kăn năn a năm 2013 được ban chỉnh sửa update ngay lập tức sau khoản thời gian thí sinch chấm dứt môn thi Hóa khối A năm trước đó. Đề thi và giải đáp được update thường xuyên. Đáp án môn hóa năm trước đó, Mã đề: 193, 463, 374, 286, 531, 617

Đáp án Đề thi môn Hóa kăn năn A năm 2013 của Bộ Giáo Dục (Tổng hợp các mã đề)

*
Đáp án đề thi đại học môn Hóa kăn năn A năm 2013

Đáp án gợi ý:

Câu sốMã Đề
531193286374617463
1 D A B C D B
2 C D C C B B
3 B B D D D C
4 B B B C A D
5 B B B A A D
6 D B D B B D
7 D B B D C D
8 C B C B C B
9 A D A A C D
10 B D C A A C
11 C A B B D C
12D D BA C C
13 C D C B A C
14 A B C D D A
15 A C D D D B
16 B C A CB A
17 D C B A A B
18B A A D D D
19 B C D B C B
20 D A A B D A
21 B B B C C B
22 A D AD C C
23 B C B C D D
24 A D C C B C
25 A A C C C A
26 C C B C C D
27 C A D B C B
28 A D A D D C
29 D A A A AB
30 D C C D A C
31 A DB B B D
32 D B C A C A
33 C D D A B C
34 C A D A B D
35 D C B A D B
36 D B C C A B
37 C B D B D A
38 BB D B B A
39 A C C D B C
40 C A B A C A
41 A D A D D A
42 C B D A C A
43 D B C B B C
44 C C A B C D
45 A A C B D B
46 B D A B C B
47 D D A C B A
48 C D C C A C
49 B C D D A A
50 B D D C B B
51 D A A D B C
52 B C B C D A
53 A A D A D D
54 A C D C B D
55 B C B A A A
56 C A A D A C
57 A A A B B B
58 D A C D A D
59 C C A D A D
60 A B D C A A

Xem định kỳ thi những môn, khối khác vào kì thi ĐH 2013:

Tìm bên trên google: đề thi môn hóa kân hận a, câu trả lời môn hóa khối hận A, câu trả lời môn hóa đại học 2013, đề thi ĐH hóa, môn chất hóa học, đáp án môn hóa năm 2013, Mã đề: 193, 463, 374, 286, 531, 617