60 đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm 2021 - 2022 bao gồm giải đáp hệ thống những kỹ năng và kiến thức sẽ học tập dành riêng cho các em học viên tìm hiểu thêm giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Tân oán lớp 3, ôn tập cùng rèn luyện kiến thức và kỹ năng chuẩn bị cho những kì thi đạt hiệu quả cao, đồng thời để giúp các em từ bỏ học, trường đoản cú cải thiện kiến thức và kỹ năng môn Tân oán 3. Mời các bạn cùng mua các đề thi Toán học tập kì 1 lớp 3 này về!


60 đề thi Toán lớp 3 học kì một năm 2021 - 2022 Tải nhiều

2. Đề thi Toán lớp 3 học kì một năm 2021-20223. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán thù năm 2020-2021

1. 50 đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 3

Nóng! Tải tức thì 50 đề thi Toán học tập kì 1 lớp 3 đang rất được tải nhiều: Sở 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 Miễn phí

2. Đề thi Toán thù lớp 3 học tập kì một năm 2021-2022

Đề thi Toán thù lớp 3 học tập kì 1 - Đề 1

PHẦN I. Trắc nghiệm.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra môn toán lớp 3

Khoanh vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng.

Câu 1: Lan tất cả 20 nhãn vnghỉ ngơi, Hà tất cả 5 nhãn vsinh hoạt. Số nhãn vlàm việc của Hà cấp số nhãn vnghỉ ngơi của Lan là:

A. 3 lần

B. 4 lần

C. 5 lần

D. 6 lần

Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng.

a) Số tương thích nhằm điền vào khu vực chấm của 4km 8dam = …. dam là:

A. 48

B. 408

C. 4008

D. 480

b) Số phù hợp để điền vào vị trí chấm của 3kilogam = …. g là:

A. 3000

B. 1000

C. 300

D. 30

Câu 3. Gấp số nhỏ bé duy nhất có tía chữ số khác biệt lên 7 lần thì được:

A. 777

B. 714

C. 707

D. 700

Câu 4. Hùng có 35 viên bi. Hải tất cả ít hơn Hùng 28 viên bi. Hỏi số bi của Hùng vội mấy lần số bi của Hải?

A. 4 lần

B. 5 lần

C. 6 lần

D. 7 lần

Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước công dụng đúng.


Số góc vuông trong hình mặt là:

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 6. Số 64 sụt giảm mấy lần sẽ được 8?

A. 7 lần

B. 6 lần

C. 8 lần

D. 9 lần

PHẦN II. Trình bày bài xích giải các bài toán sau.

Câu 7. Đặt tính rồi tính.

237 + 355780 - 24122 x 384 : 4

Câu 8. Tìm x.

a) 36 : x = 4b) x x 7 = 70

Câu 9. Bà Nam với 225 trái cam đi phân phối. Bà sẽ bán được

*
số cam đó. Hỏi bà Nam còn sót lại bao nhiêu quả cam?

Bài giải

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Bài 10: Lớp 3A trồng được 65 cây tràm. Lớp 3B tLong được số lượng km gấp hai số lượng km của lớp 3A. Hỏi cả nhị lớp trồng được bao nhiêu cây tràm?

Tóm tắt

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Bài giải

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………


Đáp án Đề thi Toán thù lớp 3 học tập kì 1 - Đề 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: 5 điểm

Câu 1: Mức 1: (1 điểm) Khoanh vào lời giải B

Câu 2: Mức 2: (1 điểm)

a) (0,5 điểm) Khoanh vào đáp án C

b) (0,5 điểm) Khoanh vào lời giải A

Câu 3: Mức 3: (1 điểm) Khoanh vào lời giải B

Câu 4: Mức 3: (1 điểm) Khoanh vào đáp án B

Câu 5: Mức 4: (0,5 điểm) Khoanh vào câu trả lời C

Câu 6: Mức 2: (0,5 điểm) Khoanh vào lời giải C

PHẦN II: TỰ LUẬN: 5 điểm

Câu 7: Mức 1: (1 điểm), từng phxay tính đúng được 0,25 điểm

237 + 355 = 592780 - 24 = 756122 x 3 = 36684 : 4 = 21

Câu 8: Mức 2: (1 điểm), từng phnghiền tính đúng được 0,5 điểm

a) 36 : x = 4

x = 36 : 4

x = 9

b) x x 7 = 70

x = 70 : 7

x = 10

Câu 9: Mức 2: (2 điểm)

Bài giải

Bà sẽ bán tốt số quả cam là: 0,5đ

225 : 3 = 75 (quả) 0,5đ

Bà còn sót lại số quả cam là: 0,25đ

225 – 75 = 150 (quả) 0,5đ

Đáp số: 150 quả cam. 0,25đ

Câu 10: Mức 1: 1 điểm

Bài giải

Lớp 3B trồng được số kilomet tràm là:

65 x 2 = 130 cây tràm

Cả hai lớp trồng được số lượng km tràm là:

65 + 130 = 195 cây tràm

Đáp số: 195 cây tràm

Đề thi Tân oán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh trước câu vấn đáp đúng

Câu 1:

a)

*
của 16 là:… Số nên điền là: (M1-0,5đ)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

b) Chữ số 6 trong số 461 có giá trị là: (M1-0,5đ)

A. 600

B. 60

C. 61

D. 46

c) Có 4 con trâu cùng đôi mươi con bò. Số trâu bằng một trong những phần mấy số bò? (M3-0,5đ)

A.

*

B.

*


C.

*

D.

*

d) Hình mặt bao gồm mấy góc vuông? (M1-0,5đ)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 2: Chu vi hình vuông tất cả cạnh 5cm là: (M2-0,5đ)

A. 20

B. 25

C. 20cm

D. 25cm

Câu 3. Điền số thích hợp vào nơi chấm (M2 – 1đ)

4m 3dm = …….........dm5hm 2dam = ……........m
4580g = …….......kilogam.............g2kg 6g = …...............g

Câu 4: Giá trị của biểu thức 65 - 12 × 3 là (M2-0,5đ)

A. 29

B. 159

C. 39

D. 19

Câu 5: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

Đồng hồ bên chỉ:

A. 10 tiếng 10 phút

B. 2 giờ 10 phút

C. 10 tiếng 2 phút

D. 2 giờ kém 10

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 6. Đặt tính rồi tính: (M1- 2đ)

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

Câu 7. Tính cực hiếm biểu thức: (M2- 1đ)

468 + 32 x 7 = .......................................

................................................................

584 – 123 x 3 = .....................................

................................................................

Câu 8: Giải bài xích toán (M3- 1đ)

Một cửa hàng gạo tất cả 127 kilogam gạo nếp. Số gạo tẻ vội vàng 3 lần số gạo nếp. Hỏi shop tất cả tất cả bao nhiêu ki - lô - gam cả gạo nếp và tẻ?

Câu 9: (M4- 1đ)

Tìm một số trong những hiểu được nếu như đem số đó cộng cùng với số bé dại độc nhất tất cả 3 chữ số khác nhau thì được 587.

.......................................................................................................

Đáp án Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Mỗi ý khoanh đúng được 0,5đ

a. B b. B c. D d. C

Câu 2. C (0.5đ)


Câu 3. Điền đúng từng ý được 0,25đ

Câu 4. A ( 0.5đ)

Câu 5. A ( 1đ)

Phần II. Tự luận

Câu 6. (2đ): Mỗi phép tính đúng 0,5 đ

Câu 7: (1 điểm)

468 + 32 x 7 = 468 + 224

= 692 (0,25đ)

584 – 123 x 3 = 584 - 369

= 215 (0,25đ)

Câu 8: (1đ)

Một cửa hàng gạo gồm 127 kg gạo nếp. Số gạo tẻ vội vàng 3 lần số gạo nếp. Hỏi cửa hàng gồm toàn bộ từng nào ki - lô - gam cả gạo nếp và tẻ?

Số gạo tẻ là:

127 x 3 = 381 kg

Tất cả số gạo nếp và gạo tẻ là:

127 + 381 = 508 kg

Câu 9. (1đ)

Số bé dại tốt nhất có 3 chữ số khác nhau là 102

Số yêu cầu tìm kiếm là: 587 - 102 = 485

Đề thi Toán thù lớp 3 học kì 1 - Đề 3

Phần I. Trắc nghiệm khả quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số bé dại độc nhất gồm 4 chữ số là:

A. 1011

B. 1001

C. 1000

D. 1010

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Tìm một số trong những biết rằng: nếu giảm số đó đi 4 lần, tiếp đến thêm 24 thì được 29.

A. 10

B. 20

C. 30

D. 26

Câu 3. Cha 35 tuổi, nhỏ 7 tuổi thì tuổi nhỏ bởi 1 phần mấy tuổi cha?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4. Một hình vuông bao gồm chu vi 176m. Số đo cạnh hình vuông vắn đó là

A. 128 m

B. 13 m

C. 44 m

D . 88 m

Câu 5. 526 mm = ... centimet ... milimet. Số tương thích điền vào nơi chnóng là

A. 52 cm 6 mm

B. 50 centimet 6 mm

C. 52cm 60 mm

D. 5cm 6 mm

Câu 6. An tất cả 7 nhãn vlàm việc. Bình bao gồm số nhãn vnghỉ ngơi vội vàng 5 lần số nhãn vsinh hoạt của An. Chi tất cả số nhãn vở vội vàng 2 lần số nhãn vsống của Bình. Hỏi Chi tất cả bao nhiêu nhãn vở?

A. 60 nhãn vở

B. 70 nhãn vở

C. 80 nhãn vở

D. 90 nhãn vở

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Tìm x:

a) x x 5 = 225

b) x : 4 = 121

Câu 2. (2 điểm) Cửa hàng Lê Ngọc Lan cài 640 kg đậu Đen, với download số đậu xanh bởi

*
số đậu black. Hỏi cửa hàng cài đặt tất cả từng nào kg đậu Black và đậu xanh?

Câu 3. (2 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chiều dài 35m, chiều rộng lớn 20m. Tính chu vi mảnh vườn đó?

Câu 4. (1 điểm) Hãy vẽ một hình gồm nhị góc vuông, ghi lại kí hiệu góc vuông vào hình đã vẽ

Đáp án Đề thi Tân oán lớp 3 học kì 1 - Đề 3

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CBACAB

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Tìm x:

a) x x 5 = 225

x = 225 : 5

x = 45

b) x : 4 = 121

x = 121 x 4

x = 484

Câu 2. (2 điểm)

Cửa hàng bà Lan cài đặt số kilogam đậu xanh là:


640 : 8 = 80 (kg)

Thương hiệu bà Lan thiết lập toàn bộ số kilogam đậu Black cùng xanh là:

640 + 80 = 7trăng tròn (kg)

Đáp số: 7trăng tròn kg

Câu 3. (2 điểm)

Chu vi mhình ảnh vườn là

(35 + 20) x 2 = 110 (m)

Đáp số: 110 m

Câu 4. (1 điểm)

3. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán thù năm 2020-2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng với xong xuôi tiếp những bài xích tập sau:

Câu 1: Số chín trăm mười hai viết là:

A. 92

B. 902

C. 912

Câu 2: Cho số bé là 5, số phệ là 35. Hỏi số mập cấp mấy lần số bé?

A. 8 lần

B. 7 lần

C. 9 lần

Câu 3: Số bé bỏng nhất gồm 3 chữ số khác biệt là:

A. 102

B. 101

C. 123

Câu 4: Giá trị của biểu thức 840 : (2 + 2) là:

A. 210

B. 220

C. 120

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

533 + 128

728 – 245

172 x 4

798 : 7

Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:

a. 90 : x = 6

b. x : 5 = 83

Bài 3: (2 điểm) Người ta xếp 100 chiếc bánh vào các vỏ hộp, từng hộp gồm 5 loại. Sau kia xếp các vỏ hộp vào thùng từng thùng 4 vỏ hộp. Hỏi có bao nhiêu thùng bánh?

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 4: (1 điểm) Xét quan hệ tình dục các số vào một hình trụ sau rồi điền số phù hợp vào khu vực dấu chấm hỏi?

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án C

Câu 2: Đáp án B

Câu 3: Đáp án A

Câu 4: Đáp án A

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1:

533 + 128 = 661

728 – 245 = 483

172 x 4 = 688

798 : 7 = 114

Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:

a. 90 : x = 6

=> x = 90 : 6 = 15

b. x : 5 = 83

x = 83 x 5 = 415

Bài 3:

Có số vỏ hộp là: 100 : 5 = 20 (hộp)

Có số thùng bánh là: 20 : 4 = 5 (thùng)

Đáp số: 5 thùng

Bài 4:

Số sống ô to là hiệu của nhì số ngơi nghỉ hai ô nhỏ.

Như vậy ngơi nghỉ ô máy 3 ta có: ? - 24 = 76 => Số phải điền là 76 + 24= 100.

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 2

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào giải đáp đúng

1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A.100

B.799

C. 744

D. 689

2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A. 924

B. 304

C. 6

D. 912

3. 7m 3 centimet = ....... cm:

A. 73

B. 703

C. 10

D. 4

4. Có 750 quyển sách sách xếp đông đảo vào 5 tủ, từng tủ gồm 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu cuốn sách, hiểu được từng ngăn gồm số sách như nhau?

A. 75 quyển


B. 30 quyển

C. 60 quyển

D. 125 quyển

5. Có 7 nhỏ vịt, số con gà nhiều hơn nữa số vịt 56 bé. Hỏi số vịt bằng một trong những phần mấy số gà?

A. 1/2

B. 1/9

C. 2/3

D. 1/6

6. Một chiếc bìa hình chữ nhật có chiều nhiều năm 25 dm, chiều rộng 1dm. Chu vi miếng bìa sẽ là bao nhiêu đề – xi – mét?

A. 52dm

B.70cm

C.7dm

D. 70 dm

7. Hình vẽ sau đây tất cả mấy góc vuông?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

8. 8 x 7 x = 108 x 7 = 756

x x 7 = 357 => x = 357 : 7 = 51Bài 3:

Số gạo đã cung cấp là: 453 x

*
= 151

Trung tâm còn lại số kg gạo là:

453 - 151 = 302 (kg)

Đáp số: 302 kilogam.

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 3

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số tức khắc trước của 130 là:

A. 131

B. 140

C. 129

D. 120

b) Một dòng ao hình vuông vắn bao gồm cạnh 6 m. Chu vi của hình vuông vắn đó là:

A. 24m

B.36 m

C. 10 m

D. 12 cm

c) 9m 8cm = …. centimet . Số phù hợp buộc phải điền vào khu vực chnóng là:

A. 98

B. 908

C. 980

D . 9080

d) Gấp 7 lkhông nhiều lên 10 lần thì được:

A. 15 lít

B. 49 lít

C. 70 lít

D. 65 lít

Câu 2. Số nhỏ tuổi độc nhất gồm 4 chữ số là:

A. 1011

B. 1001

C. 1000

D. 1111

Câu 3. Nhà em gồm 24 con con kê. Số vịt nhiều hơn thế nữa số con kê là 2 nhỏ. Hỏi đơn vị em tất cả bao nhiêu bé vịt?

A. 8 con

B. 10 con

C. 12 con

D. 22 con

Câu 4:

549 + X = 1326

X - 636 = 5618

Bài 5: Lan bao gồm 6 vỏ hộp kẹo, Lan cho mình 24 viên kẹo thì Lan sót lại 4 hộp kẹo nguim. Hỏi Lan tất cả tất cả từng nào viên kẹo?

Bài giải:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 6: Một siêu thị nhập về 168 bao con đường cùng chia phần nhiều vào 3 kho, sau đó lại nhập sản xuất từng kho 16 bao mặt đường cùng bán hết số bao con đường vào 2 kho. Hỏi cửa hàng đang cung cấp bao nhiêu bao đường?

Bài giải:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán thù - Đề 3

Bài 1:

a, Đáp án C

b, Đáp án A

c, Đáp án B

d, Đáp án C

Bài 2: C

Bài 3: D. 26 con

Số con vịt là: 24 + 2= 26 con vịt

Bài 4:

549 + X = 1326 X - 636 = 5618


X = 1326 – 549 X = 5618 + 636

X = 777 X = 6254

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù - Đề 4

A/ Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. 0,5đ (M1): Số lớn nhất trong số số: 1345, 1543, 1435, 1354 là:

a. 1345

b. 1435

c. 1354

d. 1543

Câu 2. 0,5đ (M1): Số tương thích điền vào nơi chấm để được 7m2cm = … cm là:

a. 72cm

b. 702cm

c. 720cm

d. 725cm

Câu 3. 0,5đ (M1): Một phần tư (

*
) của 12m là:

a. 48m

b. 3m

c. 16m

d. 8m

Câu 4. 1đ (M1): Phnghiền tính phân tách như thế nào tiếp sau đây gồm công dụng là 7?

a. 28 : 7

b. 48 : 6

c. 81 : 9

d. 56 : 8

Câu 5. 0,5đ (M2): x : 6 = 3 (dư 2), cực hiếm của x là:

a. 18

b. 2

c. 20

d. 21

Câu 6: 1đ (M2): Hình bên có:

a. 3 góc vuông

b. 4 góc vuông

c. 5 góc vuông

d. 6 góc vuông

B/ Phần từ luận

Câu 7: 2đ (M2): Đặt tính rồi tính

235 + 312

692 – 579

128 x 4

168: 6...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 8: 1đ (M3) Tính giá trị của biểu thức:

a) 84 : (23 - 20)

b) 276 + 17 x 3

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 9.2đ( M3) Có 5 thùng sách, từng thùng đựng 207 quyển sách, Số sách đó phân tách gần như đến 9 thư viện trường học. Hỏi mỗi thỏng viện được phân tách bao nhiêu quyển sách?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 10; 1đ ( M4)

Tìm một trong những, biết rằng mang số kia phân chia cho 5 thì được tmùi hương là 8 với dư là 7

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 4

A/ Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Đáp án d

Câu 2: Đáp án b

Câu 3: Đáp án b

Câu 4: Đáp án d

Câu 5: Đáp án c

Câu 6: Đáp án c

B/ Phần từ luận

Câu 7:

235 + 312 = 547

692 – 579 = 113

128 x 4 = 512

168 : 6 = 28

Câu 8:

a) 84 : (23 - 20) = 28

b) 276 + 17 x 3 = 327

Câu 9:

Tổng số sách có vào 5 thùng là:

5 x 207 = 1035 (quyển sách)

Mỗi tlỗi viện được chia số cuốn sách là:

1035 : 9 = 115 (quyển sách)

Đáp số: 115 quyển sách

Câu 10:

điện thoại tư vấn số đề nghị tra cứu là x.

Theo bài ra ta có:

x = 8 x 5 + 7 = 47

Vậy số buộc phải search là 47.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 5

Em khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng( hoặc tuân theo yêu thương cầu)

Câu 1: (M1) (1 điểm)

a. Chữ số 4 trong số 846 có giá trị là bao nhiêu?A . 4

B. 40

C. 400

D. 840

b. Giá trị của biểu thức (215 + 31) : 6 là bao nhiêu?

A. 41

B. 40

C. 31

D. 14

Câu 2: (M1) (1 điểm)Trong phnghiền phân chia mang lại 9, số dư lớn nhất rất có thể được là số nào?

A. 10

B. 8

C. 7

D. 1

Câu 3: (M2) ) (1 điểm) a. Trên 1 đĩa cân nặng ta đặt 3 quả cân nặng loại 500g; 200g; 100g. Trên đĩa tê người ta để 4 quả táo thì cân thăng bằng. Hỏi 4 quả táo đó nặng bao nhiêu gam?

A. 500g

B. 800g

C. 600g

D. 700g.

b. 9m 8cm = …. centimet . Số phù hợp bắt buộc điền vào nơi chnóng là số nào?

A. 98

B. 980

C. 908

D . 9080

Câu 4: (M1) (1đ)

a. Hình bên tất cả từng nào góc vuông?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

b. Một dòng sân hình vuông gồm cạnh là 5m. Hỏi chu vi dòng Sảnh sẽ là từng nào mét?

A. 30m

B. đôi mươi m

C. 15m

D. 10m

Câu 5: (M3) (1đ) Tuổi chị em là 36 tuổi, Tuổi nhỏ bởi

*
tuổi bà bầu. Hỏi bé bao nhiêu tuổi?

A. 6 tuổi

B. 7 tuổi

C. 8 tuổi

D. 9 tuổi

Câu 6: (M3) (1đ) Một lũ gà gồm 14 con, người ta nhốt từng lồng 4 nhỏ. Hỏi cần có tối thiểu bao nhiêu dòng lồng nhằm nhốt gà?

A. 3 cái

B. 4 cái

C. 5 cái

D. 6 cái

Câu 7 : (M2) (1đ) Đặt tính rồi tính:

487 + 204

660 – 251

124 x 3

847 : 7

Câu 8 : (M2) ( 1 điểm) Tìm x :

a) x + 86 = 144

b) 570 : x = 5

...................................................................................................................

....................................................................................................................

Câu 9: ( M3) (1đ) Bao lắp thêm Nhất đựng 104 kg gạo, bao vật dụng Hai đựng được gấp 5 lần bao vật dụng Nhất. Hỏi cả hai bao đựng được bao nhiêu ki - lô - gam gạo?

Bài giải

...................................................................................................................

....................................................................................................................

Câu 10: (M4) (1đ) Phnghiền chia có số phân tách là số lớn nhất bao gồm một chữ số, thương là số nhỏ độc nhất gồm nhì chữ số, số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị phân tách vào phnghiền phân tách đó.

Bài giải

...................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

Xem thêm: Lời Bài Hát Nhiều Người Ôm Giấc Mơ Mp3, Ca Khúc Nhiều Người Ôm Giấc Mơ

....................................................................................................................