Tsay đắm khảo tư liệu "một số bài tập & đáp án cơ học tập kết cấu", chuyên môn - công nghệ, kiến trúc - tạo ra giao hàng yêu cầu tiếp thu kiến thức, nghiên cứu và phân tích và làm việc hiệu quả
Bạn đang xem: Đề thi cơ kết cấu 1 có lời giải

*

TRƯỜNG …………………. KHOA………………………. ----- -----MỘT SỐ BÀI TẬPhường. & ĐÁPhường. ÁN CƠ HỌC KẾT CẤUTRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ MỘT SỐ BÀI TẬP.. và ĐÁPhường ÁN CƠ HỌC KẾT CẤU F1 SỐ ĐỀ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN YÊU CẦU Kết cấu dạng dầm: giản đơn, mút ít thừa, công xon Tính với vẽ biểu đồ vật M, Q, N của kết cấu một bên Tính cùng vẽ biểu đồ vật M, Q của kết cấu 2 bênLĐC-TĐH TKCĐ 9-2009TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính cùng vẽ biểu vật dụng M, Q, N của kết cấu 3 bên Tính và vẽ biểu đồ gia dụng M, Q của kết cấu 4 bên Tính cùng vẽ biểu thứ 5 M, Q của kết cấu bênLĐC-TĐH TKCĐ 9-2009TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu vật dụng 6 M, Q của kết cấu bên Tính cùng vẽ biểu đồ 7 M, Q của kết cấu mặt Tính với vẽ biểu vật 8 M, Q, N của kết cấu bênLĐC-TĐH TKCĐ 9-2009TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính cùng vẽ biểu đồ vật 9 M, Q, N của kết cấu mặt Tính và vẽ biểu trang bị 10 M, Q của kết cấu bênLĐC-TĐH TKCĐ 9-2009TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính cùng vẽ biểu đồ 11 M, Q của kết cấu bên Tính cùng vẽ biểu vật dụng 12 M, Q, N của kết cấu bên Tính với vẽ biểu đồ vật 13 M, Q của kết cấu bênLĐC-TĐH TKCĐ 9-2009TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính cùng vẽ biểu thiết bị 14 M, Q của kết cấu mặt Tính với vẽ biểu đồ gia dụng 15 M, Q, N của kết cấu bênLĐC-TĐH TKCĐ 9-2009TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Kết cấu dạng form Tính cùng vẽ biểu vật dụng 16 M, Q, N của kết cấu mặt Tính cùng vẽ biểu trang bị 17 M, Q, N của kết cấu bênLĐC-TĐH TKCĐ 9-2009TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính với vẽ biểu thiết bị 18 M, Q, N của kết cấu mặt Tính với vẽ biểu đồ vật 19 M, Q, N của kết cấu bênLĐC-TĐH TKCĐ 9-2009TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính cùng vẽ biểu đồ gia dụng 20 M, Q, N của kết cấu bênLĐC-TĐH TKCĐ 9-2009TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính với vẽ biểu thiết bị 21 M, Q, N của kết cấu mặt Tính và vẽ biểu đồ 22 M, Q, N của kết cấu bênLĐC-TĐH TKCĐ 9-2009TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Hệ dầm những nhịp ( Dầm ghép) Tính với vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu 23 mặt. Bỏ qua ảnh hưởng của biến dị dọc trục.

Xem thêm: Công Nghệ Thông Tin Nên Học Trường Nào Ở Tphcm Uy Tín Nhất!, Công Nghệ Thông Tin Học Trường Nào Thì Tốt Tại Vn

Tính với vẽ biểu thứ 24 M, Q của kết cấu bên Tính và vẽ biểu thứ 25 M, Q của kết cấu bênLĐC-TĐH TKCĐ 9-2009TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính với vẽ biểu vật 26 M, Q của kết cấu mặt Tính với vẽ biểu vật dụng 27 M, Q, N của kết cấu mặt Tính cùng vẽ biểu thứ M, Q của kết cấu 28 bên. Bỏ qua ảnh hưởng của biến tấu dọc trục.LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính cùng vẽ biểu thứ 29 M, Q của kết cấu bên Tính cùng vẽ biểu trang bị 30 M, Q của kết cấu bênLĐC-TĐH TKCĐ 9-2009TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Hệ khung 3 khớp Tính cùng vẽ biểu thiết bị 31 M, Q, N của kết cấu mặt Tính cùng vẽ biểu đồ gia dụng 32 M, Q, N của kết cấu bênLĐC-TĐH TKCĐ 9-2009TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính với vẽ biểu đồ gia dụng 33 M, Q, N của kết cấu bênLĐC-TĐH TKCĐ 9-2009TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính với vẽ biểu vật dụng 34 M, Q, N của kết cấu mặt Tính với vẽ biểu đồ dùng 35 M, Q, N của kết cấu bênLĐC-TĐH TKCĐ 9-2009TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính cùng vẽ biểu đồ 36 M, Q, N của kết cấu bênLĐC-TĐH TKCĐ 9-2009TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính với vẽ biểu đồ gia dụng 37 M, Q, N của kết cấu bên Tính cùng vẽ biểu vật dụng 38 M, Q, N của kết cấu bênLĐC-TĐH TKCĐ 9-2009TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ vật 39 M, Q, N của kết cấu bênLĐC-TĐH TKCĐ 9-2009