Đề thi trạng nguyên tiếng việt lớp 5 vòng 13

      119
... Tuyển tập đề thi Trạng ngulặng Tiếng Việt Lớp – bao gồm http://thiviolympic.com ĐÁP ÁN TRẠNG NGUYÊN năm ngoái – 2 016 _ LỚP. VÒNG 16 (Msinh hoạt ngày 04/ 03/2 016) Bài : Trâu xoàn ulặng bác: Tuyển tập đề thi Trạng nguim ... đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp – bao gồm http://thiviolympic.com _o0o _ Mời thầy đứa bạn vào http://thiviolympic.com để sở hữu tất Đề thi Violympic Giải tân oán mạng năm học tập 2015 -1 016 ... 3: Trong trường đoản cú sau, từ bỏ viết không nên tả? chẻo sáng lành Tuyển tập đề thi Trạng nguim Tiếng Việt Lớp – bao gồm http://thiviolympic.com Câu hỏi 4: Từ "thật thà" câu sau "Chị Hà thiệt thà." nằm trong trường đoản cú các loại gì?...

Bạn đang xem: Đề thi trạng nguyên tiếng việt lớp 5 vòng 13


*

... sinh sống phương pháp ứng xử đắn giờ việt toán • • thẩm mỹ đạo đức Bài 3: Phnghiền thuật mèo Hãy ghép ô trống chứa văn bản tương đồng thành cặp đôi bạn trẻ thô cằn mặt đường chó muôi Ca tòng Một Cột ngõ Đền Hùng Hồ Ba Bể ... • • Bài 2: Em hiểu kỹ câu hỏi ĐIỀN vào địa điểm trống CHỌN giải đáp mang đến sẵn Nếu CHỌN đáp án em bấm vào vào ô tròn trước lời giải Câu hỏi 1: Con sống bờ? cá sấu vành khuyên cá bơn voi Câu hỏi 2: Cùng...
*

... b) 24 thousvà + 50 c) 24 hundred +50 d) 25 thousand + 50 Câu 22 : Which of following numbers is the greachạy thử a) 43 72; b) 42 37; c) 47 32; d) 43 27 Bài 3: Chọn giá trị theo thiết bị từ tăng dần đều VnDoc - ... Câu 18: 16 Câu 3: = Câu 11: 25 Câu 19: c Câu 4: 80000 Câu 12: Câu 20 : d Câu 5: 100 Câu 13: 12 Câu 21 : c Câu 6: 25 Câu 14: 45 Câu 22 : c Câu 7: 900 Câu 15: 12 Câu 8: 44 Câu 16: 35 Bài 3: Chọn giá bán ... trị (1) = (5); (2) = (7); (3) = (15); (4) = (20 ); (6) = (8); (9) = (16); (10) = (11); ( 12) = (18); (13) = (19); ( 14) = (17) Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ Câu 1: Câu 10: 56...
*

... Câu 4: 30 22 Câu 9: 5000 Câu 5: 34 0 0 Bài 2: Điền kết thích hợp vào chỗ chnóng Câu 10: Câu 1: 6 34 0 02 Câu 6: 64 Câu 2: 76 34 2 Câu 7: 99 Câu 3: 90 Câu 8: 49 0 Câu 4: 10 Câu 9: 810 Câu 5: 81 Bài 3: Đi ... Bài 3: Đi search kho báu Câu 10: 73 VnDoc - Tải tài liệu, vnạp năng lượng điều khoản, biểu mẫu mã miễn giá thành Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: 1 04 Câu 7: Câu 8: 40 Câu 9: d VnDoc - Tải tài liệu, văn uống lao lý, ... place Is it greater than 64 but les than 82 What number is it? Bài 3: Đi tìm kho báu Câu 1: x = x + + + + Câu 2: Fill the suitable digit in the blank: 5 24 > 685 24 Câu 3: Fill the suitable digit...
*

... Câu 4: Choose the right angle Câu 5: The sum of two numbers is the greatest - digit number and their difference is 13 The greater number is a) 56 b) 58 c) 43 d) 41 Câu 6: The perimeter ... 1: 753 Câu 6: 8778 Câu 2: 16 Câu 7: 16896 Câu 3: 61 Câu 8: 707 Câu 4: 27 849 Câu 9: 14 Câu 5: 26 Bài 2: Cóc tiến thưởng tài bố Câu 10: 24 Câu 1: c Câu 6: b Câu 2: c Câu 7: c Câu 3: d Câu 8: d Câu 4: a ... a) b) c) d) Câu 8: Choose the correct number fill in the blank: 2; 4; 12; 48 ; a) 84 b) 96 c) 144 d) 240 Câu 9: Think of a number that when added to 12 then the answer is divided by the result...
*

... (1) 70 Câu 3: 59 Câu 13 : 82 Câu 4: 67 Câu 14 : ... Calculate: 28 + 51 - 15 = Câu 10 : Calculate: 57 + 30 - 24 = Câu 11 : Which number comes right before 17 ? Câu 12 : Which number comes right before 71? Câu 13 : Which number comes right after 81? Câu 14 : ... 5: 78 Câu 15 : 10 Câu 6: 25 Câu 16 : Câu 7: 42 Câu 17 : 12 Câu 8: 45 Câu 18 : b Câu 9: 64 Câu 19 : c Câu 10 : 63 Bài 3: Chọn cặp nhau: Câu 20 : b a) (1) = (3); (2) = (8); (4) = (5); (6) = (10 ); (7) =...
... fraction: 1/3; 2/ 4; 1/4; 3/ 15 a) 2/ 4; b) 1/3; c) 1/4; d) 3/ 15 b) 3; c) 12/ 35; d) 6 /5 b) 21 /5; c) 35/ 5; d) 38 /5 Câu 5: Calculate (1 + 2 /5) x 6/7 = a) 2/ 7; Câu 6: Calculate + 3 /5 a) 22 /5; Câu 7: The ... (4) ; = Câu 5: 9, 25 Câu ... $30; c) $ 120 ; d) $51 Câu 9: If 2a 456 b is divisible by 2; 3; và then a + b = a) 0; b) 1; c) 4; d) Câu 10: The sum of even numbers from 16 to 56 is a) 789; b) 756 ; c) 359 ; d) 72 Đáp án Bài 1:...
... 1 /5; 2/1; 3/ 2; 4 /3; 5/ 4 in order from the greatest to the least The result is a) 1 /5 ; 5/ 4; 4 /3; 3/ 2; 2/1 b) 2/1; 3/ 2; 4 /3; 5/ 4; 1 /5 c) 5/ 4; 1 /5; 4 /3; 3/ 2; 2/1 d) 1 /5; 4 /3; 5/ 4; 3/ 2; 2/1 Câu 3: ... 2 /5 Find those two numbers? a) 54 ; 1 35 ; b) 234 ; 214 ; c) 126; 3 15; d) 53 4; 126 Đáp án Bài 1: Chọn quý hiếm theo vật dụng từ bỏ tăng đột biến 11 > 18 > 17 > > 13 > > 10 > 16 > > 15 > đôi mươi > > > 14 > > > > > 12 > ... 84 Câu 3: 9, 25 Câu 8: 18 Câu 4: 49 ,5 Câu 9: Câu 5: Bài 3: Cóc đá quý tài ba: Câu 10: 424 Câu 1: a Câu 6: c Câu 2: b Câu 7: a Câu 3: d Câu 8: a Câu 4: d Câu 9: c Câu 5: d Câu 10: c VnDoc - Tải tài...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Xe Đạp Bằng Tăm Tre Để Có Những Món Quà Xinh Xắn


... 21 0; b) 120 ; c) 110; d) 101 Câu 6: Put these numbers in order from least khổng lồ greatest: 1 23 ; 23 1 ; 2 13; 1 32 a) 1 32 ; 1 23 ; 23 1 ; 2 13 b) 1 23 ; 1 32 ; 2 13; 23 1 c) 1 23 ; 1 32 ; 23 1 ; 2 13 d) 23 1 ; 2 13; 1 32 ; 1 23 ... 23 0 + 32 0 = Câu 12: Which number make the following statement true: 1 43 + 36 5 - a) 27 0; b) 28 0; c) 29 2; d) 29 0 Câu 13: Which number make the following statement true: 7 73 + 127 = + 35 0 ... Bài 3: Tìm cặp Câu 10: 122 Câu 15: 36 3 Câu 1: = 19; = 3; = 10; = 16; = 11; = 17; = 20 ; = 15; 12 = 14; 13 = 18 Câu 2: = 13; = 14; = 16; = 9; = 17; = 8; = 19; 10 = 15; 11 = 20 ; 12 = 18 VnDoc - Tải...
... numbers is the smallest? a) 435 b) 457 c) 547 d) 534 Câu 4: Which of the following numbers has digit in the hundred place? a) 946 b) 219 c) 39 5 d) 35 9 Câu 5: How many distinct - digit numbers that can ... Bài 3: Cóc tiến thưởng tài ba Câu 1: In 892, which digit is in the tens place? a) b) c) d) c) 681 d) 682 Câu 2: Compute 7 83 - 107 + 15 = a) 692 b) 691 Câu 3: Which of the following ... have sum of their digits equal to 9? a) 10 b) đôi mươi c) 18 d) Câu 8: 2 23 + = 33 8 The correct number to fill in the blank is? a) 1 63 b) 166 c) 165 d) 164 c) 814 d) 841 Câu 9: Choose the greademo number...
... án I Tìm cặp (1) = (18 ); (2) = ( 15 ) ; (3) = (12 ); (4) = (8); (5) = (14 ); (6) = (17 ); (7) = (10 ); (9) = (16 ); (11 ) = 19 ); (13 ) = (20) II Đi tìm kho báu Question 1: 18 Question 2: 12 0 Question 3: ... Question 5: đôi mươi III Sắp xếp ô có giá trị tăng nhiều (10 ) - Tải tài...
... suitable number Question 1: 716 Question 2: Question 3: 28 Question 4: 13 Question 5: 38 Question 6: 2; 11 ; 43; 87 Question 7: 12 Question 8: 15 Question 9: 15 Question 10 : 99 VnDoc - Tải tư liệu, vnạp năng lượng ... 54 II Tìm cặp (1) = (11 ); (2) = (3) ; (4) = (8); (5) = (19 ); (6) = (7); (9) = (12 ); (10 ) = (16 ); ( 13 ) = (17 ); (14 ) = (18 ); (15 ) = (20) VnDoc - Tải tài liệu, vnạp năng lượng điều khoản, biểu mẫu miễn tầm giá III ... next? 5; 7; 9; 11 Question 5: Write the even number between 37 39 Question 6: Write the following numbers in increasing order: 11 ; 43; 2; 87 Question 7: There are 23 kiwis anh 11 bananas in...
... 9: 32 Câu 17: 10 Câu 2: 61 Câu 10: 23 Câu 18: 12 Câu 3: 85 Câu 11: 37 Câu 19: 14 Câu 4: Câu 12: Câu 20 : B Câu 5: 58 Câu 13: 26 Câu 21 : A Câu 6: Câu 14: 11 Câu 22 : B Câu 7: 36 Câu 15: Câu 23 : ... suitable number: 45kg - 13kg = kg Câu 10: Fill in the blank with a suitable number: 59 kg - 11kilogam - 25 kg = kilogam Câu 11: Fill in the blank with a suitable number: 30kilogam + 7kilogam = kilogam Câu 12: Fill in the blank ... VnDoc - Tải tư liệu, văn quy định, biểu mẫu miễn phí Đáp án Bài 1: Vượt chướng ngại đồ dùng Câu 1: 53 Câu 5: Câu 2: Câu 6: 51 Câu 3: Câu 7: C Câu 4: 12 Bài 2: Đi search kho báu Câu 8: A Câu 1: 72 Câu...
... chướng ngại đồ dùng Câu 1: 53 Câu 5: Câu 2: Câu 6: 51 Câu 3: Câu 7: C Câu 4: 12 Bài 2: Đi tìm kiếm kho báu Câu 8: A Câu 1: 72 Câu 9: 32 Câu 17: 10 Câu 2: 61 Câu 10: 23 Câu 18: 12 Câu 3: 85 Câu 11: 37 Câu 19: ... Câu 4: Câu 12: Câu 20 : B Câu 5: 58 Câu 13: 26 Câu 21 : A Câu 6: Câu 14: 11 Câu 22 : B Câu 7: 36 Câu 15: Câu 23 : B Câu 8: 40 Câu 16: 11 Bài 3: Sắp xếp theo thiết bị tự tăng dần đều Câu 24 : D 12 25 kg - 10kilogam + 21 kg = kilogam Câu 8: Fill in the blank with a suitable number: 10kg + 8kilogam + 22 kilogam = kilogam Câu 9: Fill...
... 9x3 9 :3 9 +3 9 -3 Đáp án Đề thi Violympic Toán thù Tiếng Anh lớp vòng Exam number THE AMAZING ARRANGER = 8; = 5; = 10; = 15; = 12; = 17; = 10; 11 = 16; 14 = 13; 19 = 18 Exam number TREASURE HUNTER 732 7 ... Choose the correct answer 287 VnDoc - Tải tư liệu, vnạp năng lượng quy định, biểu mẫu miễn chi phí 2 78 7 68 786 Write your answer Choose the correct answer 19&đôi mươi 18& 19 20&19 19và 18 Exam number THE 12 ZODIACS ... = 16; 14 = 13; 19 = 18 Exam number TREASURE HUNTER 732 7 484 6 7 68 900 19&trăng tròn Exam number THE 12 ZODIACS 16 634 2 71 - 31 750 1259 9 19 10 x3 VnDoc - Tải tài liệu, văn uống điều khoản, biểu chủng loại miễn tầm giá...
Từ khóa: đề thi hki môn tiếng việt lớp 4đề thi học kỳ giờ việt lớp 4đề thi trắc nghiệm tiếng việt lớp 4đề thi hsg toán thù giờ việt lớp 4coi de thi toan va tieng viet lop 4 giua hoc ki 2de thi trang nguyen nho tuoi lop 4 mon suđề thi trang ngulặng nhỏ tuổi tuổi lop 4đề thi trang nguyên nhỏ tuổi lớp 4 cung cấp thành phốde thi trac nghiem tieng viet lop 4 ki 2đề thi trách nát nghiệm tieng viet lop 4đề thi trạng nguyên ổn bé dại tuổi lớp 4 năm 2013đề thi trạng nguyên ổn bé dại tuổi lớp 4 năm 2011đề thi học tập kì giờ việt lớp 3đề thi hk1 môn giờ việt lớp 5đề thi hk1 môn tiếng việt lớp 3Biện pháp quản lý chuyển động dạy hát xoan vào trường trung học tập cơ sở thị xã lâm thao, phụ thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện tại diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinc học tập 11 bài bác 13: Thực hành phạt hiện tại diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinc học tập 11 bài 13: Thực hành vạc hiện tại diệp lục cùng carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤPhường. LPWAN SLIDEĐịnh tội danh từ bỏ thực tế thị xã Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Tìm hiểu giải pháp Review khối hệ thống đảm bảo bình an khối hệ thống thông tinThơ nôm tđọng tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát bài toán giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tầy và đề nghị khởi tố theo luật pháp tố tụng hình sự Việt Nam trường đoản cú thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng thanh toán hộ sản xuất nông nghiệp & trồng trọt tại Ngân hàng Nông nghiệp Agribank với Phát triển nông buôn bản VN chi nhánh tỉnh giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Trực rỡ tụng tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam tự trong thực tế xét xử của các Tòa án quân sự chiến lược Quân khu (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)chuong 1 tong quan lại quan lại tri rui roGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: Thực hành phân phát hiện hô hấp làm việc thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Tại HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm bắt đầu Luận Vnạp năng lượng Tài liệu mới Chủ chủ đề liệu bắt đầu đăng bắt tắt vnạp năng lượng bạn dạng trong trái tim người mẹ pk cùng với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã có lần em thuộc cha mẹ đi thăm chiêu mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ hội đầu năm điểm sáng thông thường với mục đích của ngành ruột vùng tmáu minc về bé trâu lập dàn ý bài vnạp năng lượng trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập đồ gia dụng lý 8 cthị xã cũ vào phủ chúa trịnh giải bài tập trang bị lý 9 soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc biên soạn bài bác cô bé phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve sầu con trau xanh bài xích ca ngắn đi bên trên bãi cát sự cách tân và phát triển của tự vựng tiếp sau ôn tập văn uống học trung đại VN lớp 11 bài tập tỷ lệ thống kê lại bao gồm giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngu van lop 8