... (1) (5) (7) VSV -Hết Họ thương hiệu thí sinh: Chữ ký kết cán coi thi số Số báo danh: Phòng thi số: H-ớng dẫn chnóng đề thi tuyển sinc vào lớp 10 THPT siêng A Phần trắc nghiệm khách hàng quan(5,0 điểm) ... tỉ lệ 50% phải khả cặp vk ông chồng sinh bị bệnh 1/8 Khả họ sinch không trở nên căn bệnh 7/8 = 87,5 % 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 kỳ thi tuyển chọn sinch vào lớp 10 thpt chuyên Môn thi: Sinh học Câu (2,0 điểm) Nguyên ... -Thí sinc ko đ-ợc áp dụng tài liệu Giám thị không giải thích thêm Họ thương hiệu thí sinh: Chữ ký kết giám thị: Số báo danh: Phòng thi số: kỳ thi tuyển chọn sinc vào lớp 10 thpt Môn thi: Sinc...


Bạn đang xem: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn sinh học

*

... đờng trực tiếp phân chia hình vuông thành hai phần bao gồm tỉ số diện tích 0,5 Chứng minch 2005 đờng trực tiếp có 502 đờng thẳng đồng quy 10 Đề thi vào 10 năm 200 5-2 006 Ams- Chu văn an Bài Cho biểu thức Phường = x x ... cung tròn thắt chặt và cố định d) Dựng hình chữ nhật PAON, Chứng minh B, M, N thẳng hàng Bài Đề thi vào 10 năm 199 7-1 998 Ams- Chu vnạp năng lượng an Bài Cho biểu thức : Phường = 3( x + x 3) + x+ x x +3 x+2 x2 x a) Rút gọn ... tía điểm Q, M, K trực tiếp sản phẩm đợc không ? Tại ? d) Xác xác định trí điểm C nhằm đờng tròn nước ngoài tiếp MNQ tiếp xúc với đờng tròn (O) Đề thi vào 10 năm 200 3-2 004 Ams- Chu văn an Bài Cho biểu thức P...
*

... WWW.VNMATH.COM - WWW.VNMATH.COM- WWW.VNMATH.COM ĐỀ THI VÀO 10 TRƯỜNG CHU VĂN AN AMSTERDAM- HÀ NỘI NĂM 2003 – 2004 Ngày sản phẩm công nghệ nhất- Lớp kỹ thuật tự nhiên và thoải mái Bài ( điểm ) Cho biểu thức: a/ Rút ít ... WWW.VNMATH.COM Tổng quát hóa toán mang đến n giác lồi cùng với n điểm nằm miền nhiều giác WWW.VNMATH.COM WWW.VNMATH.COM - WWW.VNMATH.COM- WWW.VNMATH.COM ĐỀ THI VÀO 10 TRƯỜNG CHU VĂN AN AMSTERDAM- HÀ NỘI NĂM 2005 – 2006 ... WWW.VNMATH.COM WWW.VNMATH.COM WWW.VNMATH.COM - WWW.VNMATH.COM- WWW.VNMATH.COM ĐỀ THI VÀO LỚPhường 10 CHUYÊN AMSTERDAM CHU VĂN AN HÀ NỘI NĂM 2007 – 2008 Bài ( điểm ) Cho phương trình: (1) a/ Tìm nghiệm (x,...
*

CÁC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN TIÊU BIỂU VÀ CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TRÊN TOÀN QUỐC


*Xem thêm: Tỉnh Lâm Đồng Có Mấy Thành Phố Trực Thuộc? Tỉnh Lâm Đồng Có Bao Nhiêu Huyện

*