Chi huyết dự báo khí hậu 10 ngày tớiDự báo khí hậu 14 ngàyThời huyết năm ngoái
*Bạn đang xem: Dự báo thời tiết singapore 10 ngày tới

*

*

*

*

đoán trước tiết trời mặt hàng nămChi ngày tiết đoán trước tiết trời 10 ngày tớiDự báo tiết trời 14 ngàyThời huyết lâu dài mang lại Singapore trong 30 ngày

Thời ngày tiết đang đầy đủ gì trong số những ngày tiếp theo trong Singapore?

Thđọng bố đang là lạnh duy nhất cùng trong thời gian ngày ánh nắng mặt trời vẫn xung quanh thành phố: 26℃

Nó đang mưa vào 6 ngày.

Dự báo khí hậu vào cuối tuần là gì?

Thật rủi ro, có vẻ nhỏng vào buổi tối cuối tuần sẽ tiến hành mưa.Nhiệt độ bầu không khí trong thời gian ngày, cả ngày trang bị bảy và chủ nhật, sẽ là 29℃


29℃

mưa nhẹ min: 27℃ max: 29℃ Đêm: 28℃ Tối: 29℃ Buổi sáng: 27℃ Mây bịt phủ: 82% Mưa: 2.42

34℃

Thực sự Cảm Xúc nhiệt độ

29℃

mưa vơi min: 27℃ max: 29℃ Đêm: 28℃ Tối: 29℃ Buổi sáng: 27℃ Mây bít phủ: 40% Mưa: 1.39

34℃

Thực sự Cảm Xúc nhiệt độ

29℃

mưa nhẹ min: 27℃ max: 29℃ Đêm: 28℃ Tối: 29℃ Buổi sáng: 27℃ Mây bít phủ: 14% Mưa: 1.57

33℃

Thực sự cảm thấy ánh sáng

29℃

mưa vừa min: 27℃ max: 29℃ Đêm: 28℃ Tối: 29℃ Buổi sáng: 27℃ Mây che phủ: 51% Mưa: 9.71

34℃

Thực sự cảm thấy ánh sáng

29℃

mưa dịu min: 27℃ max: 29℃ Đêm: 27℃ Tối: 29℃ Buổi sáng: 27℃ Mây đậy phủ: 82% Mưa: 6.83

33℃

Thực sự Cảm Xúc nhiệt độ

26℃

mưa vừa min: 25℃ max: 28℃ Đêm: 28℃ Tối: 28℃ Buổi sáng: 26℃ Mây đậy phủ: 100% Mưa: 7.87

31℃

Thực sự cảm thấy ánh sáng

28℃

mưa vừa min: 23℃ max: 29℃ Đêm: 28℃ Tối: 29℃ Buổi sáng: 23℃ Mây bít phủ: 95% Mưa: 6.57

33℃

Thực sự cảm thấy ánh nắng mặt trời

28℃

mưa vừa min: 26℃ max: 29℃ Đêm: 28℃ Tối: 29℃ Buổi sáng: 26℃ Mây bịt phủ: 68% Mưa: 3.61

34℃

Thực sự Cảm Xúc nhiệt độ

28℃

mưa nhẹ min: 26℃ max: 29℃ Đêm: 28℃ Tối: 29℃ Buổi sáng: 26℃ Mây đậy phủ: 95% Mưa: 2.61

34℃

Thực sự cảm giác ánh nắng mặt trời

28℃

mưa vừa min: 25℃ max: 30℃ Đêm: 28℃ Tối: 30℃ Buổi sáng: 25℃ Mây bịt phủ: 93% Mưa: 5.73

33℃

Thực sự cảm giác ánh nắng mặt trời

29℃

mưa vơi min: 27℃ max: 29℃ Đêm: 27℃ Tối: 28℃ Buổi sáng: 28℃ Mây che phủ: 91% Mưa: 2.68

35℃

Thực sự cảm giác nhiệt độ
*

27℃

mưa cường độ nặng trĩu min: 25℃ max: 28℃ Đêm: 26℃ Tối: 25℃ Buổi sáng: 26℃ Mây bịt phủ: 95% Mưa: 30.44

33℃

Thực sự cảm thấy ánh nắng mặt trời

Singapore Dự báo khí hậu cho máy năm, 16 mon 9 năm 2021

Ngày kéo dãn 12 tiếng 7 phút Bình Minh: 06:57 Hoàng hôn: 19:04

Singapore Dự báo thời tiết đến máy sáu, 17 tháng 9 năm 2021

Ngày kéo dãn 12 giờ 7 phút Bình Minh: 06:57 Hoàng hôn: 19:04

Singapore Dự báo tiết trời cho thiết bị bảy, 18 tháng 9 năm 2021

Ngày kéo dãn dài 12 giờ 7 phút ít Bình Minh: 06:56 Hoàng hôn: 19:03

Singapore Dự báo tiết trời mang lại công ty nhật, 19 mon 9 năm 2021

Ngày kéo dãn 12 tiếng 7 phút ít Bình Minh: 06:56 Hoàng hôn: 19:03

Singapore Dự báo khí hậu đến sản phẩm công nghệ nhị, 20 tháng 9 năm 2021

Ngày kéo dài 12 tiếng đồng hồ 7 phút ít Bình Minh: 06:56 Hoàng hôn: 19:02

Singapore Dự báo tiết trời cho trang bị ba, 21 tháng 9 năm 2021

Ngày kéo dãn dài 12 giờ 7 phút ít Bình Minh: 06:55 Hoàng hôn: 19:02

26℃

mưa vừa min: 25℃ max: 28℃ Đêm: 28℃ Tối: 28℃ Buổi sáng: 26℃

31℃

Thực sự cảm giác ánh nắng mặt trời Áp suất khí quyển: 1011 Độ ẩm: 80 Tốc độ gió: 5.12 Hướng gió: 292 Mây bít phủ: 100% Mưa: 7.87 Ngày kéo dài 12 tiếng 7 phút. Số giờ đồng hồ nắng nóng 0 Bình Minh: 06:55. Hoàng hôn: 19:02.

28℃

mưa dịu min: 27℃ max: 29℃ Đêm: 28℃ Tối: 29℃ Buổi sáng: 27℃

33℃

Thực sự cảm thấy nhiệt độ Áp suất khí quyển:
1011 Độ ẩm: 71 Tốc độ gió: 4.98 Hướng gió: 172 Mây che phủ: 45% Mưa: 0.84 Ngày kéo dãn 12 giờ 7 phút. Số tiếng nắng 7 Bình Minh: 06:55. Hoàng hôn: 19:02.

29℃

mưa vơi min: 27℃ max: 29℃ Đêm: 28℃ Tối: 29℃ Buổi sáng: 27℃

34℃

Thực sự cảm thấy ánh nắng mặt trời Áp suất khí quyển:
1010 Độ ẩm: 74 Tốc độ gió: 4.92 Hướng gió: 211 Mây đậy phủ: 97% Mưa: 2.95 Ngày kéo dãn 12 giờ 7 phút ít. Số giờ nắng 0 Bình Minh: 06:55. Hoàng hôn: 19:01.

28℃

mưa vừa min: 27℃ max: 29℃ Đêm: 28℃ Tối: 29℃ Buổi sáng: 28℃

33℃

Thực sự Cảm Xúc ánh nắng mặt trời Áp suất khí quyển:
1011 Độ ẩm: 72 Tốc độ gió: 6.67 Hướng gió: 184 Mây bịt phủ: 100% Mưa: 9.19 Ngày kéo dãn 12 tiếng 7 phút. Số tiếng nắng và nóng 0 Bình Minh: 06:54. Hoàng hôn: 19:01.

29℃

mưa dịu min: 28℃ max: 29℃ Đêm: 28℃ Tối: 29℃ Buổi sáng: 28℃

34℃

Thực sự cảm giác ánh nắng mặt trời Áp suất khí quyển:
1010 Độ ẩm: 73 Tốc độ gió: 5.7 Hướng gió: 194 Mây bít phủ: 100% Mưa: 2.73 Ngày kéo dãn dài 12 tiếng đồng hồ 7 phút. Số giờ đồng hồ nắng nóng 0 Bình Minh: 06:54. Hoàng hôn: 19:00.

28℃

mưa nhẹ min: 27℃ max: 29℃ Đêm: 28℃ Tối: 29℃ Buổi sáng: 27℃

34℃

Thực sự Cảm Xúc nhiệt độ Áp suất khí quyển:
1008 Độ ẩm: 74 Tốc độ gió: 4.28 Hướng gió: 169 Mây bít phủ: 62% Mưa: 2.6 Ngày kéo dãn 12 tiếng 6 phút. Số tiếng nắng nóng 5 Bình Minh: 06:54. Hoàng hôn: 19:00.

29℃

mưa dịu min: 27℃ max: 29℃ Đêm: 28℃ Tối: 29℃ Buổi sáng: 27℃

34℃

Thực sự Cảm Xúc ánh sáng Áp suất khí quyển:
1009 Độ ẩm: 67 Tốc độ gió: 4.46 Hướng gió: 101 Mây bịt phủ: 100% Mưa: 5.52 Ngày kéo dãn 12 tiếng đồng hồ 6 phút. Số giờ đồng hồ nắng nóng 0 Bình Minh: 06:53. Hoàng hôn: 19:00.

29℃

mưa vừa min: 28℃ max: 30℃ Đêm: 28℃ Tối: 30℃ Buổi sáng: 28℃

34℃

Thực sự cảm thấy ánh sáng Áp suất khí quyển:
1009 Độ ẩm: 70 Tốc độ gió: 4.68 Hướng gió: 109 Mây che phủ: 85% Mưa: 5.83 Ngày kéo dài 12 tiếng đồng hồ 6 phút ít. Số tiếng nắng và nóng 2 Bình Minh: 06:53. Hoàng hôn: 18:59.

29℃

mưa vơi min: 28℃ max: 29℃ Đêm: 28℃ Tối: 29℃ Buổi sáng: 28℃

35℃

Thực sự cảm thấy ánh nắng mặt trời Áp suất khí quyển:
1009 Độ ẩm: 71 Tốc độ gió: 4.45 Hướng gió: 96 Mây che phủ: 84% Mưa: 3.8 Ngày kéo dài 12 tiếng 6 phút ít. Số giờ đồng hồ nắng nóng 2 Bình Minh: 06:53. Hoàng hôn: 18:59.

29℃

mưa dịu min: 27℃ max: 29℃ Đêm: 28℃ Tối: 29℃ Buổi sáng: 27℃

34℃

Thực sự Cảm Xúc ánh nắng mặt trời Áp suất khí quyển:
1009 Độ ẩm: 69 Tốc độ gió: 2.78 Hướng gió: 89 Mây bít phủ: 91% Mưa: 5.53 Ngày kéo dãn 12 tiếng 6 phút ít. Số giờ đồng hồ nắng 1 Bình Minh: 06:52. Hoàng hôn: 18:59.

28℃

mưa nhẹ min: 27℃ max: 29℃ Đêm: 28℃ Tối: 29℃ Buổi sáng: 27℃

34℃

Thực sự cảm giác ánh sáng Áp suất khí quyển:
1008 Độ ẩm: 75 Tốc độ gió: 4.22 Hướng gió: 223 Mây che phủ: 99% Mưa: 3.54 Ngày kéo dãn 12 giờ 6 phút. Số giờ nắng 0 Bình Minh: 06:52. Hoàng hôn: 18:58.

Dự báo thời tiết 14-day mang lại Singapore

Trong 14 ngày tiếp theo: Số ngày mưa: 14 Ngày lạnh độc nhất đã là: máy tía 21 mon 9 năm 2021 (26℃) Ngày rét nhất đã là: vật dụng nhị 27 tháng 9 năm 2021 (29℃)
29℃ mưa nhẹ min: 27℃ max: 29℃ Nhiệt độ ban ngày: 29℃ Nhiệt độ ban đêm: 28℃ Nhiệt độ buổi tối: 29℃ Nhiệt độ buổi sáng: 27℃ Mây đậy phủ:
82% Mưa: 2.42

34℃

Thực sự cảm giác ánh sáng
29℃ mưa dịu min: 27℃ max: 29℃ Nhiệt độ ban ngày: 29℃ Nhiệt độ ban đêm: 28℃ Nhiệt độ buổi tối: 29℃ Nhiệt độ buổi sáng: 27℃ Mây đậy phủ: 40% Mưa: 1.39

34℃

Thực sự cảm giác ánh nắng mặt trời
29℃ mưa vơi min: 27℃ max: 29℃ Nhiệt độ ban ngày: 29℃ Nhiệt độ ban đêm: 28℃ Nhiệt độ buổi tối: 29℃ Nhiệt độ buổi sáng: 27℃ Mây che phủ: 14% Mưa: 1.57

33℃

Thực sự cảm giác ánh nắng mặt trời
29℃ mưa vừa min: 27℃ max: 29℃ Nhiệt độ ban ngày: 29℃ Nhiệt độ ban đêm: 28℃ Nhiệt độ buổi tối: 29℃ Nhiệt độ buổi sáng: 27℃ Mây che phủ: 51% Mưa: 9.71

34℃

Thực sự cảm giác ánh sáng
29℃ mưa dịu min: 27℃ max: 29℃ Nhiệt độ ban ngày: 29℃ Nhiệt độ ban đêm: 27℃ Nhiệt độ buổi tối: 29℃ Nhiệt độ buổi sáng: 27℃ Mây đậy phủ: 82% Mưa: 6.83

33℃

Thực sự cảm thấy ánh sáng
26℃ mưa vừa min: 25℃ max: 28℃ Nhiệt độ ban ngày: 26℃ Nhiệt độ ban đêm: 28℃ Nhiệt độ buổi tối: 28℃ Nhiệt độ buổi sáng: 26℃ Mây che phủ: 100% Mưa: 7.87

31℃

Thực sự cảm giác ánh sáng
28℃ mưa nhẹ min: 27℃ max: 29℃ Nhiệt độ ban ngày: 28℃ Nhiệt độ ban đêm: 28℃ Nhiệt độ buổi tối: 29℃ Nhiệt độ buổi sáng: 27℃ Mây bít phủ: 45% Mưa: 0.84

33℃

Thực sự Cảm Xúc nhiệt độ
29℃ mưa vơi min: 27℃ max: 29℃ Nhiệt độ ban ngày: 29℃ Nhiệt độ ban đêm: 28℃ Nhiệt độ buổi tối: 29℃ Nhiệt độ buổi sáng: 27℃ Mây bịt phủ: 97% Mưa: 2.95

34℃

Thực sự cảm giác ánh nắng mặt trời
28℃ mưa vừa min: 27℃ max: 29℃ Nhiệt độ ban ngày: 28℃ Nhiệt độ ban đêm: 28℃ Nhiệt độ buổi tối: 29℃ Nhiệt độ buổi sáng: 28℃ Mây che phủ: 100% Mưa: 9.19

33℃

Thực sự cảm thấy nhiệt độ
29℃ mưa dịu min: 28℃ max: 29℃ Nhiệt độ ban ngày: 29℃ Nhiệt độ ban đêm: 28℃ Nhiệt độ buổi tối: 29℃ Nhiệt độ buổi sáng: 28℃ Mây đậy phủ: 100% Mưa: 2.73

34℃

Thực sự Cảm Xúc nhiệt độ
28℃ mưa nhẹ min: 27℃ max: 29℃ Nhiệt độ ban ngày: 28℃ Nhiệt độ ban đêm: 28℃ Nhiệt độ buổi tối: 29℃ Nhiệt độ buổi sáng: 27℃ Mây che phủ: 62% Mưa: 2.6

34℃

Thực sự Cảm Xúc ánh sáng
29℃ mưa dịu min: 27℃ max: 29℃ Nhiệt độ ban ngày: 29℃ Nhiệt độ ban đêm: 28℃ Nhiệt độ buổi tối: 29℃ Nhiệt độ buổi sáng: 27℃ Mây bít phủ: 100% Mưa: 5.52

34℃

Thực sự cảm thấy ánh sáng
29℃ mưa vừa min: 28℃ max: 30℃ Nhiệt độ ban ngày: 29℃ Nhiệt độ ban đêm: 28℃ Nhiệt độ buổi tối: 30℃ Nhiệt độ buổi sáng: 28℃ Mây bịt phủ: 85% Mưa: 5.83

34℃

Thực sự Cảm Xúc ánh sáng
29℃ mưa nhẹ min: 28℃ max: 29℃ Nhiệt độ ban ngày: 29℃ Nhiệt độ ban đêm: 28℃ Nhiệt độ buổi tối: 29℃ Nhiệt độ buổi sáng: 28℃ Mây đậy phủ: 84% Mưa: 3.8

35℃

Thực sự cảm giác nhiệt độ

28℃

Max 31/ Min 25 Thực sự cảm giác sức nóng độ: 35℃ (Max 41℃ / Min 30℃) Ngày kéo dãn 12 tiếng đồng hồ 6 phút ít. Bình Minh 06:52 Hoàng hôn 18:58

27℃

Max 30/ Min 25 Thực sự Cảm Xúc nhiệt độ: 33℃ (Max 39℃ / Min 30℃) Ngày kéo dãn dài 12 tiếng 6 phút ít. Bình Minc 06:52 Hoàng hôn 18:58

28℃

Max 31/ Min 25 Thực sự Cảm Xúc nhiệt độ: 35℃ (Max 41℃ / Min 30℃) Ngày kéo dãn 12 giờ 6 phút. Bình Minh 06:52 Hoàng hôn 18:58

27℃

Max 30/ Min 25 Thực sự cảm thấy nhiệt độ: 33℃ (Max 39℃ / Min 30℃) Ngày kéo dài 12 tiếng 6 phút. Bình Minh 06:51 Hoàng hôn 18:57

27℃

Max 31/ Min 24 Thực sự Cảm Xúc nhiệt độ: 33℃ (Max 41℃ / Min 28℃) Ngày kéo dãn dài 12 tiếng đồng hồ 6 phút. Bình Minc 06:51 Hoàng hôn 18:57

28℃

Max 31/ Min 25 Thực sự cảm thấy sức nóng độ: 35℃ (Max 41℃ / Min 30℃) Ngày kéo dãn 12 tiếng đồng hồ 6 phút ít. Bình Minch 06:51 Hoàng hôn 18:57

27℃

Max 30/ Min 25 Thực sự cảm thấy sức nóng độ: 33℃ (Max 39℃ / Min 30℃) Ngày kéo dãn dài 12 tiếng đồng hồ 6 phút. Bình Minch 06:50 Hoàng hôn 18:56

28℃

Max 32/ Min 25 Thực sự Cảm Xúc sức nóng độ: 35℃ (Max 44℃ / Min 30℃) Ngày kéo dãn dài 12 tiếng đồng hồ 6 phút. Bình Minch 06:50 Hoàng hôn 18:56

28℃

Max 32/ Min 24 Thực sự cảm giác nhiệt độ độ: 35℃ (Max 44℃ / Min 28℃) Ngày kéo dài 12 tiếng 6 phút. Bình Minch 06:50 Hoàng hôn 18:56

28℃

Max 31/ Min 25 Thực sự Cảm Xúc nhiệt độ độ: 35℃ (Max 41℃ / Min 30℃) Ngày kéo dài 12 giờ 6 phút ít. Bình Minc 06:50 Hoàng hôn 18:55

27℃

Max 30/ Min 25 Thực sự cảm thấy nhiệt độ độ: 33℃ (Max 39℃ / Min 30℃) Ngày kéo dãn dài 12 giờ 5 phút. Bình Minc 06:49 Hoàng hôn 18:55

28℃

Max 31/ Min 25 Thực sự cảm giác nhiệt độ: 35℃ (Max 42℃ / Min 30℃) Ngày kéo dãn 12 tiếng 5 phút ít. Bình Minch 06:49 Hoàng hôn 18:55

28℃

Max 32/ Min 24 Thực sự cảm giác nhiệt độ: 35℃ (Max 44℃ / Min 29℃) Ngày kéo dài 12 giờ 5 phút ít. Bình Minch 06:49 Hoàng hôn 18:54

28℃

Max 31/ Min 25 Thực sự cảm thấy nhiệt độ: 35℃ (Max 42℃ / Min 30℃) Ngày kéo dãn dài 12 giờ 5 phút ít. Bình Minch 06:49 Hoàng hôn 18:54

28℃

Max 32/ Min 24 Thực sự cảm giác nhiệt độ độ: 35℃ (Max 44℃ / Min 28℃) Ngày kéo dài 12 tiếng đồng hồ 5 phút. Bình Minc 06:49 Hoàng hôn 18:54

28℃

Max 32/ Min 24 Thực sự Cảm Xúc sức nóng độ: 35℃ (Max 44℃ / Min 29℃) Ngày kéo dãn 12 tiếng đồng hồ 5 phút. Bình Minch 06:48 Hoàng hôn 18:54

28℃

Max 31/ Min 25 Thực sự Cảm Xúc nhiệt độ: 35℃ (Max 42℃ / Min 30℃) Ngày kéo dãn dài 12 tiếng đồng hồ 5 phút. Bình Minch 06:48 Hoàng hôn 18:53

28℃

Max 31/ Min 25 Thực sự Cảm Xúc nhiệt độ: 36℃ (Max 42℃ / Min 30℃) Ngày kéo dãn dài 12 tiếng đồng hồ 5 phút. Bình Minc 06:48 Hoàng hôn 18:53

28℃

Max 31/ Min 24 Thực sự cảm thấy nhiệt độ độ: 36℃ (Max 43℃ / Min 29℃) Ngày kéo dài 12 tiếng 5 phút. Bình Minch 06:48 Hoàng hôn 18:53

27℃

Max 31/ Min 24 Thực sự cảm thấy sức nóng độ: 34℃ (Max 43℃ / Min 29℃) Ngày kéo dài 12 tiếng đồng hồ 5 phút ít. Bình Minch 06:48 Hoàng hôn 18:53

27℃

Max 29/ Min 24 Thực sự cảm giác nhiệt độ độ: 34℃ (Max 38℃ / Min 29℃) Ngày kéo dãn 12 tiếng 5 phút ít. Bình Minc 06:48 Hoàng hôn 18:52

27℃

Max 30/ Min 24 Thực sự cảm thấy nhiệt độ độ: 34℃ (Max 40℃ / Min 29℃) Ngày kéo dãn dài 12 giờ 5 phút ít. Bình Minc 06:47 Hoàng hôn 18:52

28℃

Max 31/ Min 24 Thực sự Cảm Xúc sức nóng độ: 35℃ (Max 42℃ / Min 29℃) Ngày kéo dãn 12 tiếng 5 phút ít. Bình Minch 06:47 Hoàng hôn 18:52

28℃

Max 31/ Min 24 Thực sự cảm giác nhiệt độ độ: 35℃ (Max 41℃ / Min 28℃) Ngày kéo dãn 12 giờ 5 phút. Bình Minch 06:47 Hoàng hôn 18:52

28℃

Max 31/ Min 25 Thực sự cảm thấy sức nóng độ: 35℃ (Max 41℃ / Min 30℃) Ngày kéo dãn dài 12 tiếng 5 phút ít. Bình Minc 06:47 Hoàng hôn 18:52

29℃

Max 32/ Min 25 Thực sự Cảm Xúc nhiệt độ độ: 37℃ (Max 44℃ / Min 30℃) Ngày kéo dài 12 tiếng đồng hồ 5 phút ít. Bình Minc 06:47 Hoàng hôn 18:52

27℃

Max 31/ Min 24 Thực sự cảm thấy sức nóng độ: 34℃ (Max 42℃ / Min 29℃) Ngày kéo dãn 12 tiếng 5 phút. Bình Minh 06:47 Hoàng hôn 18:51

28℃

Max 31/ Min 24 Thực sự Cảm Xúc nhiệt độ độ: 35℃ (Max 42℃ / Min 29℃) Ngày kéo dãn 12 giờ 4 phút ít. Bình Minc 06:47 Hoàng hôn 18:51

28℃

Max 32/ Min 25 Thực sự Cảm Xúc nhiệt độ: 35℃ (Max 44℃ / Min 30℃) Ngày kéo dãn dài 12 tiếng đồng hồ 4 phút ít. Bình Minh 06:47 Hoàng hôn 18:51

28℃

Max 31/ Min 24 Thực sự Cảm Xúc nhiệt độ độ: 36℃ (Max 42℃ / Min 29℃) Ngày kéo dãn dài 12 tiếng đồng hồ 4 phút. Bình Minch 06:47 Hoàng hôn 18:51
*

Tư vấn du ngoạn thực tiễn sẽ giúp chúng ta chọn thời hạn tốt nhất cho 1 kỳ du lịch. Đặt phòng, xét và tư vấn về hotel, quần thể nghỉ ngơi non, dịch vụ thuê mướn công ty ngủ, gói phượt, cùng nhiều hơn thế nữa!
Xem thêm: Cách Xóa Bỏ Hiệu Ứng Trong Powerpoint 2010 Đơn Giản Bất Ngờ, Cách Gỡ Bỏ Hiệu Ứng Trong Powerpoint 2010

We use cookies We use cookies khổng lồ personalise nội dung và ads, to lớn provide social media features và to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising & analytics partners. Thêm thông tin:
Cookies » We display advertisements on our trang web Thêm thông tin: Ads info »