Font vps dùng bảng mã gì

      70
" data-medium-file="https://zombiewar.vn.files.zombiewar.vn.com/2018/11/vpskeys.jpg?w=300" data-large-file="https://zombiewar.vn.files.zombiewar.vn.com/2018/11/vpskeys.jpg?w=500" />Cách gõ chữ Việt bằng VPSKeys


VPS được dùng để gõ chữ Tiếng Việt dưới mọi hình thức. Thông thường khi mà người gửi viết bằng font chữ Tiếng Việt nào thì người nhận sẽ phải có font chữ Tiếng Việt đó trong máy thì mới được coi là email hoặc tài liệu.

Bạn đang xem: Font vps dùng bảng mã gì

" data-medium-file="https://zombiewar.vn.files.zombiewar.vn.com/2018/11/vpskeys.jpg?w=300" data-large-file="https://zombiewar.vn.files.zombiewar.vn.com/2018/11/vpskeys.jpg?w=500" class="size-medium wp-image-34" src="https://zombiewar.vn.files.zombiewar.vn.com/2018/11/vpskeys.jpg?w=300&h=263" alt="Gõ chữ Việt bằng VPSKeys" width="300" height="263" srcset="https://zombiewar.vn.files.zombiewar.vn.com/2018/11/vpskeys.jpg?w=300&h=263 300w, https://zombiewar.vn.files.zombiewar.vn.com/2018/11/vpskeys.jpg?w=150&h=131 150w, https://zombiewar.vn.files.zombiewar.vn.com/2018/11/vpskeys.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> Cách gõ chữ Việt bằng VPSKeys

Công dụng của VPSKeys

Sử dụng máy vi tính, ai cũng biết là phải cần có phần mềm để sử dụng được bàn phím để gõ chữ Việt, tôi đã sử dụng VPSKey từ năm 1996 cho đến bây giờ,và nhận thấy VPSKey có nhiều điểm rất tiện lợi:

Thứ nhất: Đây là một phần mềm của Hội Chuyên Gia Việt Nam, nhằm mục đích giúp cho người Việt sử dụng chữ Việt được tiện lợi trên máy vi tính, và khuyến khích trẻ em Việt Nam ở nước ngoài yêu thích tiếng Việt.

Thứ hai: Là một Hội phi lợi nhuận (nonprofit), nên phần mềm này sẽ dùng miễn phí, không vì vậy mà kém đi hữu dụng.

Thứ ba: Nó có nhiều dạng chữ (font), chữ đẹp. Lại có thể hoán chuyển một bản văn cất dưới dạng này sang dạng khác dễ dàng, chẳng hạn như VNI, VPS ra Unicode hoặc ngược lại.

Phần mềm này cũng miễn phí, cũng có thể giúp hoán chuyển bản văn từ dạng chữ này ra dạng chữ khác như VPSkey, nhưng mà Unikey phải dùng dạng chữ của VPS hay VNI. 

Ví dụ khi mà người gửi viết bằng font của VNI thì người nhận phải có font chữ VNI trong máy để đọc được. Khi người gửi dùng font của VPS thì người nhận cũng sẽ phải có font chữ VPS để đọc được.

Hướng dẫn gõ tiếng Việt bằng VPSKeys

Nếu muốn tất cả ai cũng có thể đọc được email, tài liệu… thì người gửi phải dùng font chữ unicode để viết.

Nếu quý vị mà chưa có VPSKeys xin hãy download nhu liệu xuống máy.

Cài đặt (install) nhu liệu vào máy sau khi downloading vpskeys4x.exe vào máy: 

Click double vào file vpskeys4x.exe mà các bạn đã saved vào hard disk. Click chọn “Yes” để tiếp tục phần thiết trí. Click chọn “Next“, “Next“, “Next” để tiếp tục. Click chọn “Install” để bắt đầu cài đặt. Click “Yes, restart the computer now” và chọn nút “Finish” để hoàn tất việc cài đặt vào máy.

Windows 95/98/ME…, các bạn phải download những loại Unicode fonts mới for Windows 95/98/ME như: Times New Roman, Arial, Courier New, Tahoma, hoặc/và Verdana. Click vào Download Unicode Fonts for Windows để tải về Unicode fonts xuống máy. 

Lưu ý: Các bạn cần phải double-click vào mỗi file sau khi downloading để thiết trí nhu liệu vào máy của quý vi.

Chạy (Run) nhu liệu VPSKeys.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Một Loài Cây Cối Lớp 8, Tổng Hợp Các Bài Văn Thuyết Minh Về Cây Cối Lớp 8

Các bạn cần phải chạy nhu liệu VPSKeys khi muốn gõ chữ tiếng Việt. Nếu icon của VPSKeys tự động mà hiện lên ở phía góc phải của “task bar”  các bạn không cần phải làm những phần sau đây. Chỉ làm phần #5 nếu các bạn muốn dùng bản mã khác.

Bắt đầu nhu liệu VPSKeys bằng cách nhấn vào Start Program, tiếp chọn nhóm “Hoi Chuyen Gia Viet Nam“, rồi click vào VPSKeys 4.x.

Hoặc là click vào icon có hình bàn tay và bản đồ VN ở task bar nơi góc trái gần Start.

Sau đó, icon của VPSKeys sẽ hiện lên ở phía góc phải của “task bar”.

Điều chỉnh phần Kỹ Thuật – Chỉ điều chỉnh một lần, vào điều chỉnh lại nếu các bạn muốn gõ dưới dạng mã khác. 

Click vào phần Kỹ Thật. Chọn :Unicod nơi “Sửa Bản Mã” xong click vào chọn OK.

Sửa Bảng Mã: Tiếng Việt có rất nhiều bảng mã (encoding tables) như là VPS, VNI, VSCII, TCVN, v.v… Đây là những bảng mã 8-bit. Ngoài ra còn có bảng mã 16-bit Unicode. Bấm vào danh sách liệt kê để chọn đúng bảng mã các bạn muốn sử dụng.

Lưu Ý: Bảng mã đi đôi với các phông chữ của nó. Ví dụ, nếu chọn bảng mã VPS, các bạn cần phải chọn phông chữ VPS trong MS Word chẳng hạn để đánh tiếng Việt. Các bạn không thể chọn một bảng mã này để đánh với một loại phông của bảng mã khác. Xin lưu ý điều đó.

Sau đó các bạn tha hồ gõ chữ Việt trong email, MS-Word hoặc những nhu liệu khác. Tốt nhất các bạn nên sử dụng các font đã được cài sẵn trong Windows như: Times New Roman, Arial, Courier New, Tahoma, hoặc Verdana.

Ngưng nhu liệu VPS bằng cách là click vào icon của nhu liệu VPS rồi click vào nút Ngưng.

Nhiều năm trước, khi dùng VPS bị hạn chế vì không thể viết được Email chữ Việt có dấu với VPS, nay cũng vậy, nhưng chúng ta đã có thể sử dụng VPSKey để viết Email với dạng chữ Unicode như Times New Roman dễ dàng. Chính vì những lý do bên trên, cho nên chúng tôi sẽ giới thiệu để mọi người dùng một phần mềm hữu dụng này.