Danh sách Người sở hữu tôm Nội quy với hướng dẫn: http://zombiewar.vn/facebook/fbvn.asp Đăng ký kết là Người cài tôm cùng đăng bài tại website này: m.me/nguoimuatom (hoặc facebook.com/messages/t/nguoimuatom) Thông tin Bán tôm an toàn
Bạn đang xem: Giá tôm sú hiện nay o bac lieu

Các bảng giá của tập thể nhóm Giá tôm + cùng team Sàn giao dịch thanh toán tôm, đội Người sở hữu tôm

*

*

*

*

Giá thẻ 9.9 bắc ngan 40c to 115k +1 40c nhỏ dại 112k -1 50c 95k +-1 60c 86k +-500 Ưu tiên khoanh vùng Bạc Tình Liêu lh 0943211494

Giá thẻ kks 6.9 30c 132k +-2 40c 114k +-1 50c 94k +-1 60c 84k +-500 Ưu tiên Khu Vực Bạc đãi Liêu - Lh 0943211494

*

*

*

*

*

*

*

Giá tôm thẻ ngày 7/9(kv:cà mau) ➡️Kks 20c218(+-10) 25c160(+-5) 30c133(+-3) 40c115(+1-2) 50c98(+-1) 60c88(+-500) 70c81(+-500) ➡️Bắt màu không kiểm 50c95 60c87 70c 80 80c75 90c 70 100c 68 ➡️Lh:0919326242(lê điền) DNTN LÊ ĐIỀN

*

*

*

Giá thẽ dập đá kks 5/9 Quanh Vùng Tệ Bạc Liêu 20c 205 +-10 25c bự 152k+5 25c nhỏ 147k-5k 30c to 130k+2k 30c nhỏ tuổi 128k -2k 40c 114k+1k-2k 50c92k+-1k Liên hệ 0914881769(tý)

*

*

*

MỘT SỐ BẢNG GIÁ THAM KHẢO:

Giá tôm bây giờ bắt ngan Ko kiểm, Tại Ba Tri 90c 65 . 80c 73 . 70c 79 . 60c 85 . 50c 95 40c 112 30c 132 25c 142 25c L 145 20c 190 .

Giá Tôm sú 7-9 Oxi Tại ao Tôm đẹp mắt BaTri 20c 201 21c 195k 22c 192k 23c 189k 24c 186k 25c 183k 26c 181k 27c 179k 28c 177k 29c 175 30c 173k 35c 159k 40c 127k 45c 115k 50c 107k 60c 92k 70c 86k 90c 72k

Giá Tôm sú 7-9 khoanh vùng : Lai Hòa - Vĩnh Tân Prey chóp điện gió xẻo su 20c 206k 21c 200k 22c 197k 23c 194k 24c 191k 25c 188k 26c 186k 27c 184k 28c 182k 29c 180k 30c 178k 35c 164k 40c 132k 45c 119k 50c 112k 60c 92k 70c 91k 90c 77k

Giá thẻ kks 6.9 Ba Tri 20c 200k 25c 150k 30c 132k 40c 114k 50c 95k

Gia tôm 5/9 thẻ kiểm chống sinc Bến Tre ưu tiên khưu vực Ba Tri 100c 63 . 90c 66 . 80c 74 . 70c 79 . 60c 84 . 50c 91 . 40c phệ 110 40c nhỏ dại 109 30c bự 130 30c nhỏ dại 128 25c béo 140 25c nhỏ 138 20c 195 + 10 trừ 10 Giá ngan không kiểm 100c bé dại 60k 100c 58 . 90c 63 . 80c 71 . 70c 76 . 60c 80 .

Xem thêm: Tại Sao Không Đổi Được Hình Nền Desktop Win 10, Đây Là Cách Sửa Lỗi

50c 88 40c 106 30c 124 25c béo 135 25c nhỏ tuổi 133 20c 175 .