Rồi một ngày ttách không hải dương xanh Rồi một ngày hàng cây vắng tanh Và cơn gió có ngày đông cho tới Cuốn bay theo đám lá tiến thưởng rơi Bờ cỏ này giọt sương đã chảy Bậc thềm này còn in vệt chân Mùa đông cho tới anh hóng em mãi Lá hoa thu lịch sự nay đã úa tàn Giờ trên đây anh biết anh biết đã hết anh rồi đấy Ngày ngày đông mang lại nghe vắng vẻ xa giờ đồng hồ mưa phùn rơi Lòng anh đau khổ tuy vậy trái tyên vẫn nhỏng âm thầm nói: Còn yêu mãi... Giờ trên đây anh biết anh biết đã mất em rồi đó Ngày mùa đông đến nghe vắng ngắt xa tiếng mưa phùn rơi Lòng anh gian khổ cơ mà trái tim vẫn như thầm nói: Anh mãi yêu thương em...


Bạn đang xem: Giờ đây anh biết đã mất em rồi đấy


Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Mẫu Bản Tự Kiểm Điểm Quá Trình Công Tác Gần Nhất, Mẫu Bản Kiểm Điểm 3 Năm Công Tác Gần Nhất

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.