Khách sạn kim tâm an 1 đà lạt

      138

Bạn đang xem: Khách sạn kim tâm an 1 đà lạt

*
Hotel photos:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

What sets this hotel apart from others:
*
không tính tiền wifi
*
flat-screen TV
*
24-hour front desk
*
private bathroom
*
terrace
*
mountain view

Xem thêm: Tính Độc Lập Của Kiểm Toán Viên Trong Kiểm Toán Bctc, Tính Độc Lập Trong Dịch Vụ Kiểm Toán

KHÁCH SẠN KIM TÂM AN

Price from: 13.10 EUR (350134.00 VND) Chechồng prices at:
In partnership with Cheông chồng availability »