*

Cỡ chữ:A-A+
*

*
In bài

ởng>> Vị trí và tính năng của Kho bạc Nhà nước:

1. Kho bạc Nhà nước là cơ sở trực nằm trong Sở Tài bao gồm, thực hiện chức năng tđê mê mưu, giúp Sở trưởng Bộ Tài chủ yếu thống trị đơn vị nước về quỹ túi tiền đơn vị nước, các quỹ tài thiết yếu nhà nước; cai quản ngân quỹ nhà nước; tổng kế toán thù bên nước; triển khai bài toán kêu gọi vốn đến ngân sách đơn vị nước cùng cho đầu tư phát triển trải qua hình thức kiến thiết trái khoán nhà nước theo pháp luật của quy định.

Bạn đang xem: Kho bạc nhà nước thanh xuân

2. Kho bạc Nhà nước bao gồm tư phương pháp pháp nhân, bé vệt có hình Quốc huy, được mlàm việc tài khoản trên Ngân hàng Nhà nước với các bank tmùi hương mại theo dụng cụ của luật pháp, gồm trụ trực thuộc thành thị TP Hà Nội.

Điện thoại: (024) 62764300

Tổng giám đốc:

Trần Quân

Phó giám đốc:

Nguyễn Quang Vinh

vinhnq
vst.gov.vn

Phó Tổng giám đốc:

Đặng Thị Thuỷ

thuydt
vst.gov.vn

Phó Tổng giám đốc:

Trần Thị Huệ

huett
vst.gov.vn

Cơ quan liêu Kho bạc làm việc Trung ương:

- Vụ Tổng hợp - Pháp chế;

- Văn phòng;

- Vụ Kiểm rà soát chi;

- Cục Kế toán thù bên nước;

- Vụ Kho quỹ;

- Cục Quản lý ngân quỹ;

- Vụ Hợp tác quốc tế;

- Cục Công nghệ thông tin;

- Vụ Thanh tra - Kiểm tra;

- Snghỉ ngơi giao hoán Kho bạc Nhà nước;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Trường Nghiệp vụ Kho bạc;

- Vụ Tài vụ - Quản trị;

- Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia.

Cơ quan liêu Kho bạc ở địa phương:

- Kho bạc Nhà nước sinh sống thức giấc, tỉnh thành trực nằm trong Trung ương (Call tầm thường là Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh) trực nằm trong Kho bạc Nhà nước.

- Kho bạc Nhà nước sống huyện, quận, thị xóm, thị trấn nằm trong tỉnh (hotline chung là Kho bạc Nhà nước cấp cho huyện) trực thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

Kho bạc Nhà nước được tổ chức điểm thanh toán giao dịch trên các địa bàn có cân nặng thanh toán to theo qui định của lao lý.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Hát Karaoke Trên Máy Tính Hay Như Ngoài Quán Cực Đơn Giản

Kho bạc Nhà nước cung cấp tỉnh giấc, Kho bạc Nhà nước cấp cho thị xã tất cả tứ giải pháp pháp nhân, con vết riêng, được msống tài khoản trên Ngân hàng Nhà nước cùng các ngân hàng thương thơm mại theo pháp luật của lao lý.