Không tắt được laptop win 7

      120

Vâng, triệu chứng shutdown (tắt máy) không hoàn toàn bản thân thấy tương đối nhiều fan bị. Và cũng có tương đối nhiều các bạn bao gồm gửi gmail dựa vào bản thân trả lời cách hạn chế, thay thế sửa chữa lỗi giận dữ này rồi.

Chính vì thế từ bây giờ mình ra quyết định dìm cứu vớt và tổng thích hợp lại những cách công dụng để hoàn toàn có thể ” điều trị cnạp năng lượng bệnh dịch này ” một giải pháp ngừng điểm tốt nhất