Với tổng diện tích S 6ha, công viên nước được tạo thành nhiều phân khu tác dụng không giống nhau: