Uđường nước lưu giữ mối cung cấp Làm bé buộc phải hiếu Em ơi hãy ghi nhớ năm xưa Những ngày còn thơ Công ai nuôi chăm sóc. Công đức sinch thành Người hỡi nhớ là Công thân phụ nhỏng núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước Trong mối cung cấp tung ra. Người ơi, làm cho tín đồ ở bên trên đời Nhớ công người sinh dưỡng Đó mới là hiền hậu nhân. Vì đâu, anh bắt buộc tín đồ tài cha Hãy ghi nhớ công sinh thành Vì ai, mà tất cả ta? Uđường nước nhớ mối cung cấp Làm nhỏ nên hiếu Công phụ thân nlỗi núi Thái Sơn Nghĩa người mẹ nhỏng nước Trong nguồn tung ra...


Bạn đang xem: Ơn nghĩa sinh thành


Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chia Ổ Cứng Bằng Minitool Partition Wizard, Chia Ổ Cứng Bằng Minitool Partition Wizard

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.