Ngày qua, tạm biệt khu đất chị em mà lại đi.Vì nghe tình quê tình nước song bề. Nước phân tách hai đường nước không về, xót tmùi hương cho những người lỡ câu thề. Lên đường từ ly, hỏi lòng mình lưu luyến gì?Mẹ ơi! Chỉ còn đất chị em nhưng thôi.Để nhỏ còn đi bảo quản mang lại đời.Đã sở hữu trong lòng kiếp bé bạn nên thương nhau hoài chớ quên lời.Mong một mai sau chan hòa đất chị em niềm vui.Hò ơi!... Ơi à à ơi!...Mẹ thương nhỏ ra cầu Ái TửVợ trông ck lên núi Vọng Phu.Chiều chiều, chiều chiều trông về biên khu,lòng căm hận oán thù kẻ địch. Ơi à!... À ơi!... À à ơi!...Chiều ni lối về đất người mẹ là trên đây. Đường xưa còn ấp ủ trơn trăng tí hon. Có nghe đêm ngôi trường tiếng ru hời?Có nghe tối trường tiếng ai cười?Suối lệ sum họp thân dưới lòng đất người mẹ triền miên!


Bạn đang xem: Lời bài hát lối về đất mẹ


Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Người Gầy Mặc Váy Gì Cho Đẹp, Top 7 Mẫu Váy Đẹp Nhất Cho Người Gầy

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.