Dưới tòa sen tiến thưởng con quỳ lạy Bồ Tát Quan ÂmNgười vẫn đến bé ý thức yêu thân cuộc đờiQuan Âm Bồ Tát hiệu Viên ThôngMười nhì nguyện lớn rộng mênh môngCứu góp bao người qua cơn khổ nàn trường đoản cú bi độ đời.Quan Âm! Trái tyên ổn sáng sủa ngời, cứu giúp tín đồ thiến nàn qua cơn khó khăn!Quan Âm!Tay chũm bình nước Cam LồTay cụ nhành liễu thân đá quý rưới khắp cố gianTốt tươi mát rượi mười pmùi hương thanh hao thư thả.Dưới tòa sen kim cương, hương thơm trầm tỏa ngào ngạt dương gian.Lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời.Cho con được sống đời an vui.Cho con được sinh sống đời đẹp đẽ.Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu giúp nạn đời bé tỏa sáng.


Bạn đang xem: Lạy phật quan âm


Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 5 Chương Trình Mới Có File Nghe, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Anh Có File Nghe

Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.