Mẫu 08 nộp sở kế hoạch đầu tư

      114
Mẫu PL I-15 (rứa thế Mẫu 08/MST)2. Mẫu PL I-15 cùng mẫu giấy uỷ quyềnMẫu giấy uỷ quyền:Bên nhấn ủy quyền (Bên B):

Mẫu PL I-15 (nắm thế Mẫu 08/MST)

*
*
Mẫu PL I-15 (vắt thế Mẫu 08/MST)

1. Quy trình đi nộp mẫu PL I-15

Mẫu PL I-15: 2 bảnGiấy ủy quyền (mẫu của Sở KHĐT, ghi rõ là: Liên hệ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT để nộp hồ sơ và ký nhận kết quả)01 CMND photo (cầm theo bản nơi bắt đầu để đối chiếu); 01 bìa nhựa để bỏ giấy tờ vào đó.Sau 5 ngày nhấn kết quả

Lưu ý: Do phòng ban thuế cùng Phòng ĐK kinh doanh vẫn liên thông về ban bố đơn vị, phải các doanh nghiệp chỉ buộc phải nộp sinh hoạt Phòng đăng ký kinh doanh nhưng không đề nghị nộp sống cơ quan thuế

2. Mẫu PL I-15 và mẫu giấy uỷ quyền

Mẫu PL I-15

CÔNG TY …Số: …………..

Bạn đang xem: Mẫu 08 nộp sở kế hoạch đầu tư

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc

  Hà nội, ngày … tháng … năm 2015

THÔNG BÁO

Về câu hỏi chuyển đổi ngôn từ ĐK doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký marketing Hà Nội

Tên công ty lớn (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CPhường ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNG

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0106145319

Số Giấy ghi nhận ĐK sale (chỉ kê knhì trường hợp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………………………………………………………………………………………….

Thông báo biến hóa nội dung đăng ký doanh nghiệp nhỏng sau:

(Đánh vết X vào văn bản dự kiến thế đổi)

Hạch tân oán độc lập: ▓▓

Giá trị gia tăng ▓▓Tiêu trúc đặc trưng ▓▓Thuế xuất, nhập vào ▓▓Tài nguyên ▓▓Thu nhập công ty lớn ▓▓Môn bài xích ▓▓Thuế đất ▓▓Phí, lệ tổn phí ▓▓Thu nhập cá nhân ▓▓Khác ▓▓9Ngành, nghề kinh doanh chính <2>………………………………………………………………………Doanh nghiệp cam đoan hoàn toàn Chịu đựng trách nhiệm trước luật pháp về tính chất hòa hợp pháp, đúng chuẩn với trung thực của ngôn từ Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:-…………………-…………………-………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

<1> Doanh nghiệp lựa chọn và kê knhị vào trang khớp ứng cùng với văn bản đăng ký thay đổi với gửi kèm.

<2> Doanh nghiệp chọn 1 trong các ngành, nghề sale vẫn đăng ký hoặc dự con kiến ĐK bổ sung là ngành, nghề sale chủ yếu.

Xem thêm: Đêm Noel Là Ngày Bao Nhiêu Và Noel Tính Ngày Âm Hay Dương, Lễ Giáng Sinh

Mẫu giấy uỷ quyền:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc

—–ooo0ooo—–

 

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông (Bà): Nguyễn Mạnh Cường

Chức danh: Giám đốc

Là tín đồ thay mặt đại diện theo pháp luật của CÔNG TY CP. ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNG

Địa chỉ trụ ssinh sống chính:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106145319

Do Phòng Đăng ký kết kinh doanh cung cấp ngày 19 mon 8 năm 2011

Bên nhấn ủy quyền (Bên B):

Ông (Bà): Nguyễn Thị B

Ngày sinh:

Chứng minch quần chúng số: 012345678

Do Công an…………………… Cấp ngày: ……/…./……..

Chỗ ngơi nghỉ hiện tại:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền mang đến mặt B tiến hành các quá trình sau đây:

Liên hệ Phòng Đăng cam kết sale – Snghỉ ngơi Kế hoạch và Đầu tư nhằm nộp làm hồ sơ cùng ký dấn kết quả.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ thời điểm ngày … mon … năm ………. cho ngày …. mon …… năm ………. .

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu đựng trách nhiệm trước luật pháp về rất nhiều lời khẳng định sau đây:

Bên A chịu đựng trách nhiệm cho Bên B triển khai vào phạm vi ủy quyềnBên triển khai công việc theo ủy quyền buộc phải báo đến Bên A về Việc thực hiện quá trình nêu trênViệc giao ước Giấy này hoàn toàn từ nguyện, không xẩy ra lừa dối hoặc xay buộcThực hiện tại đúng cùng vừa đủ tất cả các thỏa thuận vẫn ghi trong Giấy ủy quyền này.ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNGHai mặt thừa nhận đang làm rõ quyền, nhiệm vụ và công dụng hòa hợp pháp của mình, chân thành và ý nghĩa và kết quả pháp luật của Việc giao ước Giấy ủy quyền này.Hai mặt đang trường đoản cú gọi Giấy ủy quyền, đã phát âm với gật đầu đồng ý toàn bộ những luật pháp ghi vào Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.Giấy này còn có hiệu lực hiện hành từ ngày hai bên ký kết.

Hà nội, ngày …… mon …… năm 2016

Bên ủy quyền

(ký kết, đóng góp vết, ghi rõ bọn họ tên) 

 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Bên thừa nhận ủy quyền

(ký kết, ghi rõ họ tên)

  NGUYỄN THỊ B

(Lưu ý: Nếu văn phiên bản ủy quyền từ bỏ 2 trang trngơi nghỉ lên Doanh nghiệp bắt buộc đóng vết liền kề lai)