Mẫu thẩm định hồ sơ mời thầu

      94
It looks lượt thích your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript & try again.

Bạn đang xem: Mẫu thẩm định hồ sơ mời thầu


*

*

It looks like your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript và try again.
Thẩm định cùng phê chăm nom hồ sơ mời quyên tâm, làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu so với gói thầu hình thức support

Trình từ thực hiện

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị rất đầy đủ làm hồ sơ theo luật pháp của lao lý. Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã.

- Thđộ ẩm định

+ Kiểm tra những tư liệu là căn cứ để lập hồ sơ mời quan tâm, làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu;

+ Kiểm tra sự cân xứng về văn bản của làm hồ sơ mời quyên tâm, làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ kinh nghiệm so với quy mô, phương châm, phạm vi quá trình, thời gian tiến hành của dự án, gói thầu; đối với hiện tượng của pháp luật về đấu thầu và lao lý không giống tất cả liên quan;

+ Xem xét đến đầy đủ chủ ý không giống nhau (nếu như có) thân tổ chức triển khai, cá nhân tyêu thích gia lập hồ sơ mời quan tâm, làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu;

+ Các câu chữ tương quan không giống.

-  Phê duyệt: Chủ đầu tư phê phê chuẩn hồ sơ mời quan tâm, làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ thử khám phá so với gói thầu hình thức support bên trên các đại lý báo cáo thẩm định.

Xem thêm: Top 10 Cách Làm Trắng Da Bằng Nước Đá, 5 Phương Pháp Làm Trắng Da Từ Đá Lạnh

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã

Hồ sơ:

* Thành phần hồ nước sơ:

1. Thẩm định

- Tờ trình ý kiến đề nghị phê trông nom làm hồ sơ mời quyên tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ từng trải của bên mời thầu;

- Dự thảo làm hồ sơ mời quyên tâm, làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Bản chụp những tài liệu: Quyết định phê chú tâm dự án công trình, dự toán mua sắm, ra quyết định phê duyệt y kế hoạch tuyển lựa đơn vị thầu; 

- Tài liệu không giống bao gồm tương quan.

2. Phê duyệt

- Các tư liệu nêu tại Mục 1

- Báo cáo thẩm định và đánh giá của đơn vị thẩm định;

- Dự thảo Quyết định phê xem xét hồ sơ mời quan tâm, làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề nghị so với gói thầu các dịch vụ hỗ trợ tư vấn.

* Số lượng hồ nước sơ01 phiên bản chụp các tư liệu nêu bên trên.

Thời hạn giải quyết: thời gian thẩm định về tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận được không thiếu hồ sơ trình. Thời gian phê chăm chút hồ sơ mời quyên tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ thử dùng so với gói thầu các dịch vụ tư vấn tối đa là 05 ngày, Tính từ lúc ngày cảm nhận tờ trình đề nghị phê chăm sóc làm hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề nghị của mặt mời thầu hoặc report thẩm định và đánh giá vào trường hòa hợp tất cả thử dùng thẩm định

Đối tượng tiến hành thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan lại triển khai TTHC:

- Cơ quan gồm thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã,

- Cơ quan liêu trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã

Kết trái tiến hành thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định và Quyết định phê để ý làm hồ sơ mời quyên tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ trải đời so với gói thầu dịch vụ bốn vấn

Lệ tổn phí (ví như gồm cùng vnạp năng lượng bản chính sách về giá thành, lệ phí): Chi phí thẩm định hồ sơ mời quan tâm được tính bằng 0,03% giá bán gói thầu nhưng về tối tđọc là một trong những.000.000 đồng với về tối nhiều là 30.000.000 đồng. Ngân sách đánh giá hồ sơ mời thầu, hồ sơ thử khám phá được tính bởi 0,05% giá gói thầu nhưng mà tối tđọc là một.000.000 đồng và buổi tối đa là 50.000.000 đồng

Yêu cầu, ĐK thực hiện giấy tờ thủ tục (nếu có): Đáp ứng các giải pháp về bảo đảm an toàn tuyên chiến đối đầu theo Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Căn uống cđọng pháp luật của giấy tờ thủ tục hành chính:

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. ngày 26 mon 6 năm năm trước của Chính phủ hiện tượng cụ thể thực hiện một số điều của Luật đấu thầu về sàng lọc công ty thầu;

- Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu bốn ngày 14 mon hai năm năm ngoái mức sử dụng chi tiết lập Hồ sơ mời quyên tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ thử dùng dịch vụ tứ vấn;