*

Ca sĩ tiến hành công tác tiếp thị đến hai album sắp sản xuất với lượng người theo dõi 600 tín đồ trên Hà Nội Thủ Đô vào đầu tháng 1/2019.


-->