Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

số tự nhiên a nhỏ nhất làm sao cho Lúc phân chia a cho 1.5 và phân tách a mang đến 3.2 ta phần đa đc hiệu quả là số từ nhiên


*

Giải:Ta có:(a⋮1,5Rightarrow10a⋮15)

(a⋮3,2Rightarrow10a⋮32)

(Rightarrow10ain BCleft(15;32 ight))

Mà a là số nhỏ dại nhất phải 10a cũng là số nhỏ nhất

(Rightarrow10a=BCNNleft(15;32 ight)=480)

(Rightarrow10a=480)

(Rightarrow a=48)

Vậy a = 48

số tự nhiên và thoải mái a nhỏ dại tuyệt nhất làm sao để cho Khi phân chia a cho một,5 cùng phân chia a đến 3,2 ta những được kết quả là số thoải mái và tự nhiên. số tự nhiên a là...quý khách hàng đang xem: Số tự nhiên a nhỏ nhất làm sao cho Lúc phân tách a mang đến 3/5 với chia a mang đến 1/3/7

Tìm số thoải mái và tự nhiên a nhỏ tuổi duy nhất làm thế nào để cho Lúc chia a cho 6 7 và phân tách a mang lại 10 11 ta đa số được công dụng là số tự nhiên và thoải mái.

Bạn đang xem: Số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia a cho 3/5

Tìm số thoải mái và tự nhiên a nhỏ tốt nhất làm thế nào cho Khi phân tách a đến 3/5 với chia a đến 10/7 ta đông đảo dc công dụng là số tự nhiên và thoải mái. Tìm số tự nhiên a

a phân tách 3/5 nằm trong N=)3a chia hết mang lại 5=)30a chia không còn mang đến 50

a phân tách 10/7 nằm trong N=)10a chia hết cho 7=)30a chia hết mang đến 21

=)30a phân chia không còn mang lại BCNN(50,21)

=)30a phân tách hết đến 1050

=)a phân tách không còn mang lại 350

nhưng a bé dại nhất =)a=350

Tìm sốtự nhiên và thoải mái a bé dại tuyệt nhất sao cho khi phân chia a cho 3/5với phân chia a cho một 3/7 ta đông đảo được tác dụng là một số trong những tự nhiên. Số thoải mái và tự nhiên a là ...

Tìm số thoải mái và tự nhiên a nhỏ dại tốt nhất sao cho Lúc phân chia a mang đến 6/7 với phân chia a mang đến 10/11 ta các được hiệu quả là số từ nhiên

Theo bài bác ra, ta có:

+a :(frac67)=(frac7a6)nằm trong N => 7a chia không còn mang lại 6

Mà UCLN(7,6)=1 => a phân tách không còn mang lại 6(1)

+a :(frac1011)=(frac11a10)ở trong N => 11a chia hết cho 10

Mà UCLN(11, 10) =1 => a chia không còn mang lại 10(2)

Từ(1)và(2)=> a thuộc BC(10,6)

Mà a nhỏ tuyệt nhất => a =BCNN(10,6) => a =30

Vậy số yêu cầu search là 30

k cho bạn nha

Tìm số thoải mái và tự nhiên A nhỏ độc nhất vô nhị làm sao để cho Lúc phân tách a cho 6/7 và chia a đến 10/11 ta đều được công dụng là số tự nhiên

a/(6/7) = 7a/6;

a/(10/11) = 11a/10;

do 7 không phân tách hết mang đến 6 buộc phải a buộc phải phân tách không còn mang lại 6

vì 11 không phân chia không còn mang đến 10 yêu cầu a yêu cầu phân chia hết đến 10

cơ mà a nhỏ nhất

=> a là bcnn(6,10) => a=60

Theo đề bài bác a :6/7 = a . 7/6 trực thuộc N nên 7a phân chia không còn mang đến 6 bắt buộc suy ra a phân chia không còn cho 6 (vì 7 với 6 ngulặng tố thuộc nhau): a : 10/11 = a. 11/10 ở trong N buộc phải 11a chia hết đến 10 suy ra a chia hết đến 10 ( vày 11 và 10 nguyên ổn tố cùng nhau). Bởi vậy a là bội tầm thường của 6 và 10.

Để a nhỏ độc nhất vô nhị thì a = BCNN (6 ;10) = 30

Vậy số phải tìm là 30

Tìm số tự nhiên a bé dại tốt nhất sao cho lúc chia a mang lại 6/7 với chia đến 10/11 ta rất nhiều được kết quả là số tự nhiên.

Xem thêm: Cười Với Ảnh Chế Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh ", Ảnh Chế Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Số tự nhiên a nhỏ tuổi độc nhất làm thế nào để cho khi phân tách a đến (frac35)và chia a đến 1(frac37)ta gần như đượccông dụng là số tự nhiên và thoải mái. Số tự nhiên a là...............