Quý khách hàng đã xem bản rút gọn của tài liệu. Xem cùng sở hữu ngay bản tương đối đầy đủ của tư liệu tại phía trên (304.62 KB, 1 trang )
Bạn đang xem: Thời khóa biểu tuần 13 trường cao đẳng thủy lợi bắc bộ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2011 - 2012Tuần đồ vật 13 Từ 24 / 10 / 2011 mang đến 30 / 10 / 2011TTTên lớp (GVCN)Phòng sốThđọng hai24/10Thứ ba25/10Thứ tư26/10Thứ đọng năm27/10Thđọng sáu28/10Thđọng bẩy29/10Chủ nhật (Ghi chú)HỌC SÁNG63C1 203Nghỉ họcVẽ KT (Cẩm)Điện KT (Dung)Anh (Lan)
Chính trị(Hiền)Vẽ KT (Cẩm) Tin học tập (Huệ)Điện KT (Dung)Tin học tập (Huệ)Chính trị(Hiền)Anh (Lan)Lực học(Long)Anh (Lan)GDTC C2 (Trường)263C2Cô 204Tin học (Kiên)Điện KT (Toán)Vẽ KT (Thắng)Lực học tập (Cẩm)Điện KT (Toán)Anh (Huệ) Vẽ KT (Thắng) Anh (Huệ)Anh (Huệ)Chính trị (Hường)Tin học tập (Kiên)Chính trị(Hường)GDTC C2 (Quý)5 63C5 305Hình (Thoa)Văn (Duyên) Vật lý (Hương) Hoá học tập (Trường)Hình (Thoa)Vnạp năng lượng (Duyên) Vật lý (Hương)Hình (Thoa)
Hoá học tập (Trường) Văn uống (Duyên) Hoá học tập (Trường)Hình (Thoa)GDTC C2 (Trường)HỌC CHIỀU563C3Cô301Điện KT (Dung)Tin học tập (Hồng) Chính trị (Hiền) Tin học tập (Hồng)Vẽ KT (Cẩm)Chính trị (Hiền)Anh (Thuỷ)Anh (Thuỷ)Anh (Thuỷ) Vẽ KT (Cẩm)Tin học tập (Hồng) Lực học tập (Cẩm) Lực học (Cẩm)Điện KT (Dung)Tin học tập (Hồng)GDTC S2 (Trường)663NCôYến103Anh (Thuỷ) Tin học tập (Huệ)Điện KT (Toán) Chính trị(Hiền) Lực học tập (Bình)Vẽ KT (Cẩm)Chính trị ( Hiền)Tin học tập (Huệ) Vẽ KT (Cẩm) Tin học (Huệ)Vẽ KT (Cẩm)

*
Thời khóa biểu tuần 13 ngôi trường cao đẳng tbỏ lợi bắc bộ 1 1 8
*
Thời khóa biểu tuần 15 1 1 7
*
Thời khóa biểu tuần 35 trường cao đẳng tbỏ lợi bắc bộ 1 940 3
*
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9 2 274 0
*
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 12 3 303 0
*
Hứng thụ tiếp thu kiến thức những môn cơ sở của sinh viên khoa sư phạm chuyên môn, trường cao đẳng nông lâm bắc giang 26 517 0
*
Báo cáo " Về phương pháp huấn luyện Sở môn Pmùi hương pháp đào tạo trên các Khoa chăm ngữ những trường Cao đẳng và Đại học Sư phạm " ppt 7 457 0


Xem thêm: Album Các Bài Hát Hay Nhất Của Phương Mỹ Chi Mp3, Những Bài Hát Hay Nhất Của Phương Mỹ Chi

*
Báo cáo Đồ Án Phân tích xây đắp khối hệ thống Xây dựng thời khoá biểu cho những ngôi trường rộng rãi 32 1 11