Tính độ lệch chuẩn trong excel

      74
Excel đến zombiewar.vn 365 Excel đến zombiewar.vn 365 dành cho máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên hầu hết tổng thể được cung cấp ở dạng đối số (bỏ qua cực hiếm lô-gic và vnạp năng lượng bản).

Bạn đang xem: Tính độ lệch chuẩn trong excel

Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các quý hiếm so với cực hiếm trung bình (trung độ).

Cú pháp

STDEV.P(number1,,...)

Cú pháp hàm STDEV.P gồm các đối số sau đây:

Number1 Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với tổng thể.

Number2, ... Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 254 tương ứng với tổng thể. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng 1-1 xuất xắc tđam mê chiếu tới một mảng cầm cố thế đến các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

STDEV.P. giả định rằng các đối số của nó là toàn thể tổng thể. Nếu dữ liệu của bạn tượng trưng đến mẫu tổng thể thì hãy tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng STDEV.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Vntools Cho Excel 2007, 2010, 2013, 2016 11/2021

Đối với cỡ mẫu lớn, STDEV.S và STDEV.P trả về quý giá gần bằng nhau.

Độ lệch chuẩn được tính toán bằng cách dùng pmùi hương pháp "n".

Đối số có thể là số hoặc thương hiệu, mảng hoặc tsi mê chiếu có chứa số.

Các quý giá lô ghích và trình bày số dạng văn uống bản mà người mua gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số trong mảng hay tđê mê chiếu đó mới được tính. Các ô trống, quý giá lô-gic, văn uống bản hoặc giá trị lỗi vào mảng hoặc tsi mê chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là vnạp năng lượng bản tuyệt quý hiếm lỗi ko thể chuyển biến thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu bạn muốn khái quát các cực hiếm lô-gic và kiểu biểu thị văn bản của số trong tsi mê chiếu như một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEVPA.

STDEV.Phường dùng công thức sau đây:

*

trong số ấy x là trung độ mẫu AVERAGE(number1,number2,...) với n là kích cỡ chủng loại.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng tiếp sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel bắt đầu. Để bí quyết hiển thị công dụng, nên lựa chọn chúng, dấn F2 cùng sau đó thừa nhận Enter. Nếu đề xuất, chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ tài liệu.

Dữ liệu

Độ bền

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Công thức

Mô tả

Kết quả

=STDEV.P(A3:A12)

Độ lệch chuẩn của giới hạn bền, giả định là chỉ mang đến 10 công cụ.