Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ

      90
1
Dầu tôi nói được những vật dụng giờ loại bạn với thiên sứ, giả dụ không tồn tại tình yêu tmùi hương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng.

Bạn đang xem: Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ

2
Dầu tôi được ơn nói tiên tri, thuộc biết đủ các sự nhiệm mầu, với những sự xuất xắc biết; dầu tôi có cả đức tin mang đến nỗi dời núi được, mà lại không tồn tại tình thân thương, thì tôi chẳng ra gì.
3
Dầu tôi phân vạc gia tài để nuôi kẻ nghèo nàn, lại bỏ thân mình để Chịu đốt, tuy nhiên không có tình yêu thương thơm, thì điều ấy chẳng ích chi cho tôi.
4
Tình yêu thương thơm xuất xắc nhịn nhục; tình thân thương thơm tuyệt nhơn từ; tình cảm tmùi hương chẳng tị ghen tuông, chẳng khoe mình, chẳng lên bản thân kiêu sa,
5
chẳng có tác dụng điều phi pháp, chẳng kiếm tứ lợi, chẳng nóng giận, chẳng ngờ vực sự dữ,
6
chẳng vui về điều ko công bằng, dẫu vậy vui vào lẽ thật.
7
Tình yêu thương hay dung đồ vật hồ hết sự, tin phần lớn sự, trông cậy phần nhiều sự, nín Chịu hồ hết sự.

Xem thêm: Giá Vé + Giờ Tàu Du Lịch Nha Trang Sài Gòn, Vé Tàu Nha Trang Sài Gòn

8
Tình yêu thương chẳng phải hư mất bao giờ. Các lời tiên tri đang hết, sự ban mang đến nói giờ lạ đã thôi, sự thông biết hầu bị vứt.
9
Vì bác họ đọc biết chưa toàn vẹn, nói tiên tri cũng không trọn vẹn;
10
tuy vậy thời gian sự trọn lành đang đi tới, thì sự không được trọn lành sẽ bị quăng quật.
11
Khi tôi còn trẻ, tôi nói nhỏng con trẻ của mình, bốn tưởng nlỗi con em mình, lưu ý đến như nhỏ trẻ; Khi tôi vẫn thành nrộng bèn bỏ phần đông điều nằm trong về con trẻ.
12
Ngày ni họ coi nlỗi vào một cái gương, giải pháp béo mờ: mang đến bấy tiếng họ đang thấy hai mặt đối nhau; thời nay tôi biết chưa hết: mang đến bấy giờ tôi đã biết nhỏng Chúa đã biết tôi vậy.
13
Nên hiện thời còn có tía điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong bố điều ấy là tình thân thương thơm.
Vietnamese Bible 1926
Public Domain: 1926
1 Cô-rinh-đánh 13:1
1 Cô-rinh-sơn 13:2
1 Cô-rinh-sơn 13:3
1 Cô-rinh-đánh 13:4
1 Cô-rinh-đánh 13:5
1 Cô-rinh-sơn 13:6
1 Cô-rinh-tô 13:7
1 Cô-rinh-tô 13:8
1 Cô-rinh-đánh 13:9
1 Cô-rinh-sơn 13:10
1 Cô-rinh-đánh 13:11
1 Cô-rinh-tô 13:12
1 Cô-rinh-tô 13:13
1 Cô-rinh-tô 1 / 1Cô 1
1 Cô-rinh-sơn 2 / 1Cô 2
1 Cô-rinh-tô 3 / 1Cô 3
1 Cô-rinh-sơn 4 / 1Cô 4
1 Cô-rinh-đánh 5 / 1Cô 5
1 Cô-rinh-sơn 6 / 1Cô 6
1 Cô-rinh-sơn 7 / 1Cô 7
1 Cô-rinh-sơn 8 / 1Cô 8
1 Cô-rinh-đánh 9 / 1Cô 9
1 Cô-rinh-đánh 10 / 1Cô 10
1 Cô-rinh-đánh 11 / 1Cô 11
1 Cô-rinh-tô 12 / 1Cô 12
1 Cô-rinh-tô 13 / 1Cô 13
1 Cô-rinh-đánh 14 / 1Cô 14
1 Cô-rinh-tô 15 / 1Cô 15
1 Cô-rinh-sơn 16 / 1Cô 16