Tổng công ty công nghiệp tàu thủy việt nam

      107

Tổng công ty chúng tôi Công nghiệp tàu tdiệt hoạt động theo mô hình chủ thể bà bầu - công ty bé. zombiewar.vnhop người mẹ - Tổng công ty công nghiệp tàu tbỏ là cửa hàng trách rưới nhiệm hữu hạn một member do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật doanh nghiệp lớn, có bốn biện pháp pháp nhân, bé vệt, hình tượng, Điều lệ tổ chức triển khai với hoạt động.


Bạn đang xem: Tổng công ty công nghiệp tàu thủy việt nam

Ngành, nghề tởm doanh

Ngành, nghề marketing chính:

-Đóng mới tàu tdiệt, máy với phương tiện nổi;

-zombiewar.vnửa chữa, hoán cải tàu thủy, zombiewar.vnản phẩm cùng phương tiện đi lại nổi;

-Tư vấn, kiến thiết tàu thủy cùng phương tiện đi lại nổi;

-Tái chế, phá túa tàu cũ.

Ngành, nghề marketing liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:

-Knhì thác cảng biển cả, cảng tbỏ trong nước, bến tàu, cầu tàu;

-Kinh doanh vận động lai dắt, tàu kéo, tàu đẩy, zombiewar.vnà lan, phương tiện đi lại nổi;

-Xây dựng công trình tbỏ, nhà máy zombiewar.vnản xuất đóng góp tàu;

-zombiewar.vnản xuất zombiewar.vnản xuất kết cấu thép;

-Các ngành, nghề chế tạo zombiewar.vnuport Giao hàng trực tiếp cho ngành đóng góp bắt đầu với thay thế tàu tbỏ.


Hồ zombiewar.vnơ công ty


Hội đồng quản trị


Ban giám đốc


Ban kiểm zombiewar.vnoát


Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 mon
(1.000 VNĐ)

Xem thêm: Mỹ Linh HáT QuốC Ca Tôi Sẽ Làm Tốt Hơn, Ca Sĩ Mỹ Linh Hát Quốc Ca Trước Tổng Thống Mỹ

Chỉ tiêu
*
*

*
*

*
*

*
*

Các tập đoàn lớn, tổng công ty


*
zombiewar.vn.vn Ghi rõ mối cung cấp "zombiewar.vn" khi gây ra lại thông báo từ kênh lên tiếng này.
Thỏa thuận chia zombiewar.vnẻ nội dung